q Burgemeester Leendert de Lange nieuwe voorzitter Reddingsbrigade Nederland - Wassenaarders.nl Skip to content

Burgemeester Leendert de Lange nieuwe voorzitter Reddingsbrigade Nederland

14 december 20192 minute read

Bij unanieme stemming is Leendert de Lange gekozen tot de nieuwe voorzitter van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD). Dit gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering 11 december in IJsselstein. Hij volgt daarmee Jan Rijpstra op die de functie de afgelopen vier jaar bekleedde.

Burgemeester Leendert de Lange: “Het blijft uniek dat wij over vrijwilligers beschikken die zich er met ziel en zaligheid voor inzetten om mensen te beschermen en verdrinkingen te voorkomen. Niet alleen op het strand aan zee, meer ook in het binnenland, bij meren en rivieren en bij evenementen. En dan is er nog de inzet bij grootschalige overstromingen, als onderdeel van de Nationale Reddingsvloot, samen met de veiligheidsregio’s. Ik ben er trots op dat ik daar wat voor kan en mag betekenen”.

Reddingsbrigade Nederland
De statutaire naam van Reddingsbrigade Nederland is Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD). De KNBRD is in 1917 opgericht als Nederlandsche Bond tot het Redden van Drenkelingen. Reddingsbrigade Nederland wordt gevormd door 160 reddingsbrigades met in totaal 23.000 leden, waarvan zo’n 2.750 goed opgeleide vrijwilligers als lifeguard actief zijn op het strand, bij binnenwater en in zwembaden.

De Reddingsbrigade Nederland is aangesloten bij de Internationale Life Saving Federation (ILS), de International Life Saving Federation of Europe (ILSE) en het NOC*NSF. De livesavingsport is erkend door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en heeft verder samenwerkingsverbanden met onder andere het Oranje Kruis, het Rode Kruis en de Nationale Raad Zwemveiligheid.

 

Teveel mensen duiken met te weinig voorbereiding en kennis het water in

Leendert de Lange ziet de uitdagingen waar het reddingswerk voor wordt gesteld. “Vorig jaar verdronken er ook weer mensen. Daar moeten we meer aan doen. Teveel mensen duiken met te weinig voorbereiding en kennis van zaken het water in. Met mijn eigen ogen heb ik deze zomer in mijn eigen kustgemeente Wassenaar gezien hoe ingrijpend een verdrinking is. We hebben de afgelopen jaren onder leiding van mijn bestuursvoorganger Jan Rijpstra, al grote slagen gemaakt, maar we zijn er nog niet.

De voorlichting moet beter, het toezicht houden verdient meer ondersteuning. En we moet beter nadenken hoe we het water veiliger maken om in te vertoeven. In 2020 stellen we een nieuw meerjarenplan op. Ik reken erop dat dat plan de steun krijgt die het verdient. Iedere verdrinking is er één teveel en we krijgen teveel terug van ons mooie water om dit te laten gebeuren”.

Tags

KNBRDLeendert de LangeReddingsbrigadevoorzitterschap
Gerelateerde artikelen
Back To Top