Skip to content

Wassenaar blij met resultaten onderzoek Avalex

14 december 20192 minute read

In de Avalex-gemeenten is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met een onafhankelijk marktonderzoeksbureau. Uit dit onderzoek blijkt dat van alle deelnemende gemeenten, Wassenaarders over het algemeen het meest tevreden zijn over de dienstverlening van het afvalbedrijf. Ze geven Avalex gemiddeld een 7,3.

Wethouder Hubert Schokker (Afvalbeleid): ‘Ik ben blij dat inwoners van Wassenaar over het algemeen tevreden zijn over de dienstverlening van Avalex. Wij vinden het als gemeente belangrijk om te peilen of we met de gemeenschappelijke regeling nog steeds aan de verwachtingen van onze inwoners voldoen. Zo’n onderzoek helpt ons daarbij. Het houdt ons scherp en het schept ruimte voor verbetering. Een 7,3 is een prachtige score. Daar zijn we heel tevreden mee, maar we gaan voor beter. Vanaf 2020 starten we met een pilot bij ruim 2500 huishoudens met het verstrekken van minicontainers voor Plastic, Metalen verpakkingen en Drinkpakken (PMD). Daarnaast komen er drie extra milieuparken in de gemeente. Hiermee wil de gemeente Wassenaar inwoners ondersteunen bij het nog beter scheiden van afval.’

Het onderzoek
Inwoners zijn via een hanger aan de container, telefonisch of via online kanalen gevraagd de digitale vragenlijst in te vullen. Het onderzoek is verdeeld in drie componenten:

Algemeen scheidingsgedrag
De inwoners van de gemeente Wassenaar hechten veel waarde aan het scheiden van afval. Dit scoort een 8,3 op een schaal van 10.

Algemene tevredenheid beleid gemeente
Dit onderdeel bestaat uit de volgende onderdelen: Hoe vaak de (ondergrondse)containers
worden geleegd (score: 6.9), Hoe vaak de mini container wordt geleegd (score: 6,1), de wachttijd voordat het grofvuil wordt opgehaald (score: 5,9) en het bedrag dat inwoners moeten betalen voor het laten ophalen van grofvuil (score: 4,6)

Bekendheid en imago van Avalex
Over het algemeen geeft de inwoner van Wassenaar Avalex een 7,3. Hierin zijn de verschillende aspecten van Avalex opgenomen zoals de milieustraat, communicatie, het op tijd ledigen van minicontainers en de ondergrondse containers.

Op basis van de resultaten wordt gekeken hoe en waar Avalex de dienstverlening in 2020 voor de afvalinzameling kan verbeteren.

infographic Wassenaar page 0001

Tags

AfvalscheidingAvalexKlanttevredenheidWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top