maandag 21 september 2020

P Politiek

PvdA Wassenaar maakt balans op

Wassenaar - Het verkiezingsjaar 2018 is voorbij en dat geeft aanleiding voor de PvdA-fractie om de balans op te maken over de politieke ontwikkelingen in de afgelopen vier jaar. De politieke rust is teruggekeerd en de lasten voor de inwoners werden tot het minimum beperkt. Diverse voorzieningen die dreigden te verdwijnen konden door interventies van de PvdA overeind worden gehouden zoals bijvoorbeeld het amateurtoneel, de boksschool en de jeugdledensubsidie voor sportverenigingen. Vlak voor de verkiezingen werd de decennialang aan de Wassenaarse jeugd beloofde voetbalkooi gerealiseerd.

In maart werden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden die helaas voor de PvdA teleurstellend verliepen. Slechts 1 zetel viel ons ten deel alhoewel dat afgezet tegen het landelijk beeld nog niet eens zo’n slecht resultaat was. De PvdA heeft zich in de periode van coalitievorming die zich hierna uitstrekte van eind maart tot begin juli uitgesproken voor een zo breed mogelijk afspiegeling van de verkiezingsuitslag. In de rechts-conservatieve hoek had men hier helaas geen oren naar en zo kwam er uiteindelijk na vier maanden een college van VVD, CDA, D66 en Lokaal Wassenaar. Een gemiste kans want er zullen in de komende periode keuzes moeten worden gemaakt die op een zo groot mogelijk draagvlak kunnen rekenen. Wie zei het toch; ‘in je eentje ga je sneller, samen kom je verder!”. Hoewel daartoe uitgenodigd heeft de PvdA haar steun voor het coalitieakkoord niet gegeven omdat er in het coalitieakkoord naar ons oordeel verkeerde keuzes zijn gemaakt. Er ligt een eenzijdig ondoordacht bezuinigingspakket waarvan de gevolgen nu nog niet direct zichtbaar zijn maar op den duur zijn tol zullen eisen in Wassenaar. Vlak voor kerst is er een aantal bezuinigingen er in hoog tempo doorgedrukt. Minder toezicht en dienstverlening op ruimtelijke ordening en cultureel erfgoed (€400.000) en €100.000 weg uit de pot voor sociale voorzieningen. Als het aan de huidige coalitie ligt is de bibliotheek het volgende slachtoffer! De keuzes van deze coalitie zijn slecht voor Wassenaar, de PvdA staat voor andere keuzes, minder dure en onnodige onderzoeken (Rozenplein, bestemming Raadhuis de Paauw, busverbinding naar het strand, ondertunneling Rijkstraatweg) en betere en gerichte handhaving zoals in de Langstraat, zonder dat daar extra Boa’s voor nodig zijn. Doordachte bezuinigingen op maatschappelijke effecten gekoppeld aan een lichte verhoging van de OZB behouden volgens ons de gezonde financiële positie van Wassenaars en maken de nodige investeringen (Theater, Sporthal, Raadhuis de Paauw) mogelijk. Het komend jaar gaan we met volle energie verder om ons geluid in de Raad maar ook daarbuiten te laten horen en samen te werken voor een beter Wassenaar. Ook gaan wij door met het PvdA ombudsteam als hulplijn (06 22206859) voor inwoners die in regels worden vermalen of in de ambtelijke molens de draad zijn kwijtgeraakt.

Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond 2019.
Jan van Noort, Inge Bunte, Henri van Smirren en Marvin van der Nat.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief