woensdag 23 juni 2021

E Events

Bezinningssamenkomst ‘Poëzie, Muziek en Gebed’

Wassenaar - Zondag 27 januari bij de Vrijzinnigen NPB Wassenaar, Lange Kerkdam 46, aanvang 10.30 uur. Een jaar geleden ontving Joost Baars de VSB Poëzieprijs voor zijn dichtbundel “Binnenplaats” uit 2017, verschenen bij Uitgeverij Van Oorschot.

Op zondag 27 januari verzorgt Joost Baars een lezing over poëzie en gebed, over de wijze waarop die alles met elkaar te maken hebben en hoe het gebed een vruchtbare vorm kan zijn om het onmogelijke te bewerkstelligen: ruimte maken voor die Ander.

‘Poëzie is de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie’ schreef Willem Kloos. Maar omdat poëzie van taal is gemaakt en taal niet op zichzelf bestaat maar altijd tussen een spreker en luisteraar, gaat een gedicht nooit alleen over wie er spreekt maar speelt altijd de vraag: tegen wie wordt er gesproken? Poëzie heeft wat dat betreft wel iets te maken met religie: beiden gaan over een onzichtbare, onzegbare en oncontroleerbare Ander, die niettemin zijn stempel drukt op wat er plaatsvindt. In zijn dichtbundel “Binnenplaats” gaat Joost Baars die vraag aan, op een even direc-te als mystieke manier: ‘tegen wie zeg ik dit?’ Hij doet dit tegen de achtergrond van een samenleving waarin de dood - lees: kwetsbaarheid van mensen - maar geen plaats mag hebben.

Een prominente plek in de lezing is ingeruimd voor het muziekstuk ‘Within Fourths, Within Fifths’, van de Nederlandse componist, pianist, dichter, Samuel Vriezen. Dit verstilde pianostuk is, zo zal blijken, letterlijk een gebed. Samuel Vriezen is te gast om enkele delen uit het stuk live ten gehore te brengen.

U bent van harte welkom bij Vrijzinnigen NPB Wassenaar, Lange Kerkdam 46,
2242 BW Wassenaar. De bijeenkomst duurt van 10.30 - 11.30 uur.
Na afloop is er de mogelijkheid dichtbundels te kopen.
Vanaf 11.50 uur is er gelegenheid onder leiding van Marthe de Vries vragen te stellen.