dinsdag 19 oktober 2021

N Nieuws

Cliëntenraad Werk & Inkomen bij SKW

Wassenaar - Op maandag 4 februari zal voorzitter Syb van Dijk op de maandelijkse bijeenkomst van het Sociaal Kontakt Wassenaar (SKW) de Cliëntenraad Werk & Inkomen Wassenaar presenteren. Sinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 zijn de gemeenten er verantwoordelijk voor dat iedereen die kan werken, aan de slag gaat en daarbij waar nodig ondersteund wordt. Hiervoor krijgen de gemeenten een budget van de Rijksoverheid.

Het is de taak van de Cliëntenraad om de daaruit voortvloeiende beleidskeuzen en de effecten daarvan op de Wassenaarse samenleving kritisch te volgen. Twee voorbeelden van daarbij noodzakelijk flankerend beleid komen ook aan de orde: de Stichting Voedselbank Wassenaar bij monde van Max Jetten, secretaris van het bestuur, en Schuld Hulp Verlening door Carla van den Berg, sociaal werkster bij de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW). De bijeenkomst van het SKW vindt plaats in het Van Heeckerenhuis, in de zaal van het Rode Kruis, Van Heeckerenstraat 2A van 16.00 - 17.00 uur. Deze is in eerste instantie bedoeld voor de deelnemers aan het Sociaal Kontakt, maar ook andere belanghebbenden en belangstellenden zijn op 4 februari van harte welkom.