zondag 18 april 2021

P Politiek

Het Klimaat wacht niet op Den Haag en ook niet op Wassenaar

Wassenaar - Met de bevestiging van het Urgenda vonnis in hoger beroep is het duidelijk dat onze inspanningen flink opgeschroefd moeten worden om de klimaatdoelstellingen te halen. Nederland behoort inmiddels tot de Europese achterhoede en alleen nieuwe vergaande maatregelen kunnen nog uitkomst bieden. Maar Klimaat is geen exclusief landelijke politieke verantwoordelijkheid. Op ieder niveau, door iedere bestuurslaag, door het bedrijfsleven én door inwoners wordt verantwoordelijkheid gedragen.

De Klimaattafel
In het najaar van 2018 is Wassenaar gestart met de Klimaattafel. De gemeente wil aan de Klimaattafel kennis, ervaring en ideeën over verduurzaming samenbrengen. Wethouder Lia de Ridder (D66) gaat namens het College actief aan de slag met een groep betrokken inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties om verduurzaming daadwerkelijk tot stand te brengen, onder het motto actie begint met interactie. Voor meer informatie en contact kijk op: www.wassenaar.nl/winst

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Afgelopen week heeft de Gemeenteraad de Routekaart Lokale Energiestrategie vastgesteld. De Wassenaarse woningcorporaties zijn daarbij uiteraard een belangrijke samenwerkingspartner omdat zij samen een kwart van de Wassenaarse woningen bezitten. Wassenaar draagt ook bij aan de Regionale Energiestrategie van de Provincie Zuid-Holland.

Klimaatmaatregelen met draagvlak en betaalbaar
Het is belangrijk dat er breed draagvlak is en dat de lasten eerlijk worden verdeeld. De breedste schouders dragen daarbij de zwaarste lasten. Voor lagere inkomens moet energiebesparing namelijk ook haalbaar zijn. Mensen hebben recht op een warm huis tegen redelijke kosten. Investeringen in duurzaamheid moeten maandelijks een lagere energienota opleveren. Bedrijven kunnen warmte hergebruiken, daken beschikbaar stellen voor zonnepanelen en innovatief en duurzaam ondernemen. Iedereen kan dus bijdragen. We moeten samen op zoek naar nieuwe oplossingen en aan de slag met het opwekken van schone energie.

Groene groei
De wereld verandert en daar zien wij kansen. Kansen voor mensen, om hun eigen energie op te wekken, of op een slimme manier hun energierekening te verlagen, kansen voor een klimaat neutrale gemeente en kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken. D66 zet vol in om van Wassenaar een klimaat neutrale gemeente te maken. Oftewel: we willen minder energie gebruiken en de energie die we gebruiken moet duurzaam zijn opgewekt. Duurzaamheid hoeft niet duur te zijn. Investeren in duurzaamheid levert vaak geld op.

De opwarming van de aarde wacht niet op de ideale politieke en economische omstandigheden. Wij blijven niet aan de kant staan. D66 Wassenaar werkt aan een beter klimaat, voor een schone toekomst.

D66 Wassenaar