zondag 18 april 2021

P Politiek

Duurzame energie en een schone economie

Wassenaar - Duizenden jonge ‘klimaatdrammers’ verzamelden zich vorige week op het Malieveld, waaronder ook scholieren van het Rijnlands Lyceum en het Adelbert College. Ze protesteerden voor hun toekomst en vormen het ‘draagvlak’ voor goed klimaatbeleid. Hun boodschap: ook Wassenaar moet in actie komen voor onze planeet, voor onze toekomst.

De aanpak van het klimaatprobleem is een van de belangrijkste thema’s van D66. D66 streeft naar 95% CO2 reductie in 2050 met duurzame energiebronnen, schone mobiliteit en een circulaire economie. In Zuid-Holland zijn al veel bewoners en ondernemers enthousiast begonnen. Deze mensen ruimte geven, hun kennis verspreiden en hun initiatieven met elkaar verbinden is de kracht van de provincie. Dit doet Wassenaar ook lokaal d.m.v. de klimaattafels.

Duurzame energie
Werk maken van de energietransitie doen we allereerst door besparing. Provincie en de gemeente Wassenaar kunnen de verduurzamingsvraag van huizen en andere gebouwen bundelen. Dat moet leiden tot lagere prijzen voor huisisolatie en nieuwe technieken. De energie die we nodig hebben moet in 2050 geheel duurzaam worden opgewekt. Daarbij zetten we in op het gebruik van aard- en restwarmte van industrie en landbouw. We leggen daarvoor regionale warmtenetten aan en proberen ook Wassenaar aan te sluiten. We maken ruimte voor windmolens en zonnecellen. We werken hiervoor samen met energie-coöperaties en gebiedsfondsen. Hierdoor ontvangen inwoners een lagere energierekening.

Schone economie
De provincie bepaalt waar bedrijven zich kunnen vestigen. D66 kiest, ook in Wassenaar, voor bestaande locaties in de buurt van knooppunten. Bedrijven concentreren biedt voordelen. We voorkomen dat het Zuid-Hollandse landschap dichtslibt en bedrijven maken eenvoudiger gebruik van elkaars energie, (rest)warmte, materiaalstromen en productiemiddelen. Zo ontstaat stap voor stap een circulaire economie. Bovendien stimuleert het clusteren van bedrijven innovatie. Door verduurzaming ontstaan nieuwe banen voor technische geschoolde vakmensen. Provincie en gemeenten werken samen om aan deze vraag te kunnen voldoen. Ook daarom streeft D66 Wassenaar naar een eigen beroepsgericht VMBO.

Samen naar een kleinere voetafdruk
Provincie, gemeente, scholen en kennisinstellingen kunnen inwoners bewust maken van de kansen om energie te besparen, de levensduur van producten te verlengen, duurzamer te eten en onze CO2 voetafdruk te verkleinen. Reden voor de wethouder Duurzaamheid van D66 om met schooldirecteuren te bespreken hoe jongeren kunnen meedoen aan de lokale klimaattafel.

Ga stemmen
De verkiezingen op 20 maart voor Provinciale Staten zijn essentieel voor een duurzame toekomst, ook in Wassenaar. Meer info: www.zuidholland.d66.nl

Stem D66. Met energie voor de toekomst krijgen we het samen voor elkaar.