dinsdag 09 maart 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Valkenburg groen

Wassenaar - HartvoorWassenaar zet zich met heel veel passie in voor het behoud van een goed leefklimaat in Wassenaar. En dat leefklimaat staat al jaren onder druk.

De N44 is uit zijn voegen gegroeid en levert een enorme lawaaibelasting op, en produceert vreselijk veel fijnstof. Door die overvolle N44 kost het ook nog gemiddeld 2 keer 20 minuten per dag extra om van huis te gaan en thuis te komen.
In Wassenaar zelf raakt alles verstopt. Wat niet meer over de N44 kan sluipt door het dorp.
Vroeger had je Tina-dagen. In het weekend stond Wassenaar vast. Weken werd er over geklaagd. Nu lijkt het wel iedere dag Tina-dag.

De verstedelijking rukt op en nadert Wassenaar steeds meer. Op Valkenburg komen 5000 woningen met 25.000 autobewegingen per dag. En het voorstel is om Valkenburg maximaal te bebouwen. En dat is een pure centenkwestie. Want hoe meer bebouwd, hoe meer de staat, van wie Valkenburg is, overhoudt.
Om het plat te zeggen: gewoon poen voor groen.

Vorig jaar maart is overeenstemming bereikt met Katwijk, waarbij de breedte van de groene buffer op 1500 meter werd gesteld. Dat was, na lange onderhandelingen, het best haalbare.
De hele raad van Wassenaar stond achter dit plan, evenals de raad van Katwijk.
En dan denk je toch, als dat zo is, dan zal het zo uitgevoerd worden.

Zowel Katwijk als Wassenaar hebben veel aan die groene buffer. Het is goed in de stedelijke bebouwing ook nog voldoende groene ruimte te hebben. En van uit Wassenaars belang: we willen een robuuste groene gracht aan de noordkant hebben, zo dat Wassenaar een groene gemeente blijft en niet een deel van verstedelijkt gebied.

Maar een paar weken geleden werd duidelijk dat het bestuur van Wassenaar, zonder de raad er over te informeren, een overeenkomst heeft gesloten met Katwijk, provincie en de eigenaar van Valkenburg.
Belangrijkste punten zijn een forse vermindering van groene zone op het middenpunt van 1500 naar 900 meter, en een start/landingsbaan voor drones, dicht tegen Wassenaar aan.

En volgende week dinsdag mag de raad hier over beslissen. De afgelopen 10 jaar was de raad zeer eensgezind en unaniem over de buffer van 1500 meter. Er zijn meerdere besluiten over genomen. Nu gaat het er om of die langdurige eensgezindheid ook de finale test zal doorstaan en de hele raad dit voorstel zal afwijzen.

HartvoorWassenaar heeft een petitie geopend, tegen het voorstel. Deze kan ondertekend worden via:
https://groentussenvalkenburgkatwijk.petities.nl/
of
gebruik een zoekmachine om naar petities.nl te gaan, zoek dan Valkenburg en onderteken de petitie.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een solide en zelfstandig dorp in balans