zaterdag 26 september 2020

R Rubrieken

De raad moet zich echt gaan inzetten voor de groene zone

Wassenaar - Op 19 februari moet de Wassenaarse gemeenteraad besluiten of hij instemt met de bestuurlijke afspraken die zijn wethouder heeft gemaakt met de Provincie Zuid-Holland (PZH), het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de gemeente Katwijk. Voor de groene zone tussen Wassenaar en Katwijk is deze vergadering beslissend.

De afspraken leggen twee zaken ondubbelzinnig vast. Op het voormalig vliegveld Valkenburg:
1) wordt op het Katwijkse gedeelte tot april 2023 geëxperimenteerd met drones;
2) Is nergens ruimte voor de zweefvliegers.

Voor de rest bevat het document ‘goede’ bedoelingen. Mocht het experiment met dronevalley slagen, dan wordt op de grens van Katwijk en Wassenaar een definitief testgebied gezocht. Voor een permanente unmanned valley is Katwijk dus afhankelijk van Wassenaar. Winst voor Katwijk is wel dat dronevalley een ‘gedeelde ambitie’ is van Katwijk en de Provincie.

Wassenaar mag, na jaren van afwezigheid, weer meepraten over Valkenburg maar heeft geen medestanders. Een groene zone van 1500 meter is alleen de wens van Wassenaar. Er is geen commitment bij de anderen, noch voor de omvang noch voor de kwaliteit.
De bestuurlijke afspraken zijn daarom geen goed resultaat zoals het college ons wil doen geloven. Dat ballonnetje heeft deze krant al eerder doorgeprikt en in de raad wil alleen de VVD-fractie dit politieke spel meespelen.

Toch pleit ik ervoor dat de raad instemt met de afspraken. Wanneer Wassenaar ze afwijst, en Katwijk het perspectief op een permanente drone-valley ontneemt, zal er bij de PZH en Katwijk, ook geen bereidheid meer zijn om mee te werken aan de groene zone. De groene zone is dan dood. Alleen omdat Katwijk voor een permanente dronevalley Wassenaar nodig heeft is de robuuste groene zone nog in leven.

Daarna moet de raad aan het werk. Alles wat deze raad tot nu toe gedaan heeft is op zijn handen zitten, en de vinger op de knip gehouden.
Hij heeft geen enkel initiatief genomen richting de raad van Katwijk. Het intensieve contact dat er in de vorige periode was heeft hij laten versloffen.
Om het nog erger te maken staat in het coalitieakkoord dat Wassenaar geen geld over heeft voor de groene zone. Deze coalitie van boekhouders vindt de omvang van de financiële reserves belangrijker en gokt er op dat andere partijen wel bereid zijn om te investeren in de groene buffer. Wel de lusten, niet de lasten.

Zo komt die robuuste groene zone er natuurlijk nooit.

Mark Knevel

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief