zaterdag 12 juni 2021

A Algemeen

Reportage over de kwestie Valkenburg

Wassenaar - Wat betekent het voor Wassenaar als de gemeenteraad zich ondemocratisch voor het blok laat zetten en niet haar wettelijke rechten opeist in de kwestie Valkenburg?

In de afgelopen tijd zijn er in de Wassenaarse media diverse artikelen verschenen over de onrust, die is ontstaan over de afspraken rondom de bebouwing op voormalig vliegkamp Valkenburg.

Maar wie weet nu precies waar het over gaat? En wat zijn de gevolgen voor Wassenaar?

Trébol producties ging op zoek naar de diepere achtergronden van dit verhaal en sprak met leden van de strategiegroep, die vanuit de vorige gemeenteraad de onderhandelingen voerden. En met een bestuurslid van de stichting "Valkenburg groen", die zich al jaren inzet voor een goede invulling van het voormalige vliegkamp.

Enkele conclusies uit dit gesprek:

-In de vorige raadsperiode is er op een vruchtbare manier overleg geweest met de buurgemeente Katwijk over de bebouwing op Valkenburg.

-Er was een mondelinge principeovereenkomst, dat de groene buffer tussen de bebouwing op Valkenburg en die in Wassenaar 1500 meter zou bedragen. In ruil daarvoor kon een drone vliegveld ("drone valley", een ambitie van de provincie en van Katwijk) voor een deel op Wassenaars grondgebied komen.

-De huidige VVD-wethouder, Kees Wassenaar, heeft, zonder overleg met de gemeenteraad en de bewoners van Wassenaar het overleg voortgezet en heeft toegestaan, dat deze buffer teruggebracht wordt tot 920 meter. Hij noemde de 1500 meter slechts "een ambitie van Wassenaar" en is tevreden met dit resultaat.

-Dat was echter niet zoals was onderhandeld en dit staat bovendien wederom haaks op de uitingen, die de commissaris van de koning, Jaap Smit, heeft gedaan ten aanzien van het groen in Wassenaar en de recreatiemogelijkheden voor de randstad.

-De gemeenteraad wordt gevraagd dinsdag 19 februari in te stemmen met een experimenteel drone vliegveld. Als dat er komt, wordt de onderhandelingspositie van Wassenaar over de buffer van 1500 meter ernstig verzwakt.

-De gemeenteraad heeft hierbij geen recht van amendement en kan slechts" ja" of "nee" antwoorden. Als zij niet antwoorden, wordt dat gezien als een "nee".

-Juridisch gezien lijkt deze procedure onwettig en is hij op zijn minst ondemocratisch.

-De gevolgen van een "ja" of "nee" stem zijn op dit moment niet te overzien.

De vraag rijst nu of de gemeenteraad, die uiteindelijk de Wassenaarse bevolking vertegenwoordigt, zich dinsdag voor het blok laat zetten, of dat zij zich zal beroepen op haar wettelijke rechten.