zondag 09 augustus 2020

P Politiek

HartvoorWassenaar: Valkenburg groen (3)

Wassenaar - Er zijn zaken waar je maar één keer over kunt beslissen, en dan ligt het voor vele generaties vast. En dus moet je de goede beslissing nemen. Zoals nu over Valkenburg.

Het groene gebied
Een jaar geleden waren we redelijk opgelucht over een oplossing die samen met Katwijk was gevonden. De grens tussen de laatste steen in Wassenaar en de eerste steen in Katwijk kwam weer aardig in de buurt van de door Wassenaar zo gewenste 1500 meter. In ruil daarvoor zou in het noordwestelijke puntje, voor een klein deel op Wassenaars grondgebied, een start/landingsveld voor drones komen. Een natuurgebied, onderdeel van “Nationaal Park Hollandse Duinen” en de noordelijke “groene gracht” van Wassenaar werd behouden. Heel belangrijk voor de leefbaarheid van Wassenaar èn Katwijk.

Uitwerking
Vervolgens zou de overeenkomst door de verantwoordelijke wethouder worden uitgewerkt. En eind december 2018 lag er een overeenkomst op tafel, met handtekeningen van de betrokken partijen. Deze overeenkomst was echter heel anders dan wat een jaar geleden afgesproken was. Zeer in het nadeel van Wassenaar. De ruimte tussen Wassenaar en Katwijk werd op het belangrijkste punt verminderd tot nauwelijks 900 meter, en de plek waar het start/landingsveld zou komen te liggen werd een fors stuk opgeschoven richting Wassenaar. HartvoorWassenaar was zeer verrast en teleurgesteld, vooral ook omdat tijdens de hele uitwerking actieve betrokkenheid van de raad werd geweigerd. Terwijl dat daarvoor tot een succesvolle overeenkomst met Katwijk had geleid.

Besluiten
De overeenkomst is nu voorgelegd aan de raad. Die mag alleen maar ja of nee zeggen. Dat lijkt simpel. Ja zeggen betekent een kleine groene zone met start/landingsbaan bij Wassenaar, Wassenaar verliest de zeggenschap over de groene zone en het betekent een forse toename van de verkeersdruk in Wassenaar. En als we nee zeggen: Dan moet opnieuw onderhandeld worden. Je zou verwachten dat de hele raad nee zegt. Maar dat ligt, verrassend genoeg, anders.

Wat wil HartvoorWassenaar
1. Herstel van de afstand tussen Wassenaar en Katwijk naar wat afgesproken was
2. Terugbrengen van het start/landingsveld naar het noordwesten, en voor minder dan 50% op Wassenaars grondgebied
3. Wassenaar is verantwoordelijk voor de inrichting van de groene zone
4. Geen extra verkeersdruk voor Wassenaar

We hopen dat de hele raad het hier over eens is.

We hebben een petitie opgesteld:
Ga naar: petities.nl. Op de pagina: vul in: Valkenburg

Of: https://groentussenvalkenburgkatwijk.petities.nl.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide, voor een dorp in balans

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief