zondag 12 juli 2020

P Politiek

Valkenburg groen, VVD kiest voor doen

Wassenaar - De afgelopen weken zijn de discussies over Valkenburg tot "Nieuwjaars-vuur hoogtes" opgelaaid. Bernard Menken is woordvoerder van de VVD-fractie en zoekt de nuance in het debat: "De VVD wil een robuuste, kwalitatieve groene zone. De afspraken die nu voorliggen zijn voor ons te vaag. Daarom hebben we de wethouder opdracht gegeven terug te gaan naar de onderhandelingstafel." Veel zaken zijn nog niet ingevuld, maar een ding staat vast: Katwijk bouwt 5000 woningen. Menken vervolgt: "Het wordt een project van zo'n 20 jaar, dus ook mijn opvolgers moeten blijven knokken voor de Wassenaarse zaak. Er worden nú piketpaaltjes geslagen, en volgend jaar. En het jaar daarna weer. Dus jassen we er niet even snel een accoord doorheen."

Korte geschiedenis
Toen de laatste Orion in 2006 van vliegveld Valkenburg vertrok was al vijf jaar duidelijk dat het gebied bebouwd zou gaan worden met 5000 woningen. De eerste plannen werden gemaakt en in 2008 viel het Wassenaarse College over het Integraal Structuurplan. Ook het Masterplan uit 2013 viel in Wassenaar verkeerd. Maar in 2014 kwam Wassenaar weer aan de gesprekstafel omdat Katwijk bedrijfsactiviteiten met drones wilde stimuleren. En in het bestaande grote plan was voor dit UMV-veld op Katwijkse grond geen ruimte. Wassenaar heeft die ruimte wel en voor wat hoort wat.

Katwijk en Wassenaar lieten begin 2018 een "Integrale ruimtelijke verkenning" (IRV) opstellen. Met de voorgestelde bouwgrens kon Wassenaar prima leven, maar het was geen besluit. Het Rijksvastgoedbedrijf (als eigenaar van de grond) en de Provincie (met een grote bouwopgave) hadden ook iets te zeggen. Nu liggen er bestuurlijke afspraken waar de gemeenteraad voor 1 maart over moet stemmen.

Halve waarheden en hele leugens
De definitie van 1500 meter is een heel eigen leven gaan leiden. Want vanaf waar ga je meten? Een paar jaar terug is de Kokshoornlaan als nulpunt in de boeken gekomen. Anderen meten vanaf de noordpunt van Weteringpark. En hoe je het plaatje vervolgens bekijkt is weer een ander verhaal. "Ik heb meer plaatjes gezien dan dat er woningen komen" zegt Menken. De meeste partijen hebben de IRV-lijn nu als maatgevend voor "De 1500". Maar op het slechtste punt is deze IRV lijn óók maar 1200 meter breed. Voor de VVD is het ook belangrijk wat er op de grens gebeurt. "Twintig meter afstand winnen, om daarna tegen een flat aan te kijken is een Pyrrhus overwinning" stelt Menken. "Daarom ben ik ook blij met de inbreng van de Vrienden van Wassenaar over de kwaliteit van de groene zone. Ik denk niet in hekken, muren, schuttingen of grenzen. We zijn het aan de volgende generaties verplicht om nu op een constructieve manier met Katwijk aan een mooie zuidgrens van Valkenburg te werken, met de IRV lijn als uitgangspunt."

Verkeersdruk moet omlaag
"Wat nog helemaal niet in de afspraken staat is het verkeer rond de wijk. Daar hebben wij als VVD Wassenaar ook wel een mening over." stelt Menken fijntjes. Bij de Provincie staat minder verkeer door Wassenaar al op de agenda. Menken rondt af: "We gaan het zo regelen dat met Valkenburg de verkeersdruk in Wassenaar verminderd."

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief