zaterdag 16 oktober 2021

A Algemeen

Geeft Raad strijd rond Valkenburg op?

Wassenaar - Op 19 feb. zei onze Gemeenteraad bij de bespreking van de Valkenburg-plannen tegen wethouder Wassenaar zei: “ga opnieuw onderhandelen want die Bestuurlijke Afspraken deugen niet.” De raad gaf de wethouder helaas onderhandelingsrichtlijnen voor de bufferbreedte mee die slechter waren dan het bestaande planologisch beleid. Kwalijk was dat ook de bevolking weer niet heeft kunnen meepraten over die nieuwe onderhandelingsrichting, die wel het eindbeeld gaat bepalen. Door de opdrachtformulering dreigt de raad op 5 maart een historische misslag te maken.

Tot 2030 zijn in Zuid-Holland nog 220.000 woningen (18 dorpen á la Wassenaar!) nodig, de meeste in de Randstad. Logisch dat Wassenaar zich zorgen maakt over het dichtslibben van de leefomgeving. Wassenaar strijdt daarom al jaren voor een groene buffer van 1500m vanaf Weteringpark, wat ook in het belang van Katwijk, de bewoners van de nieuwe wijk en de regio is. Katwijk was altijd tegen en werd pas een beetje toeschietelijk toen zij drones-industrie wilde binnenhalen. Katwijk “verkocht” het drones-testterrein aan Wassenaar als groen dat de buffer zou verbreden, waardoor de drones wel in Wassenaar konden worden gesitueerd. Dit groene terrein is in werkelijkheid een start- en landingsstrook voor drones en vleugeldrones met corridor naar zee, een bedrijfsterrein met geluidhinder dat niet past in een bufferfunctie. Wassenaar liet zich wijsmaken dat met dit zgn. groen de 1500m was bereikt. In de Bestuurlijke Afspraken werd echter de werkelijke bufferbreedte zichtbaar: 920m.

De raad vond die 920m terecht niet aanvaardbaar en stuurde de wethouder terug met de opdracht om een bufferbreedte van 1000-1100m te bereiken. Terwijl de raad jarenlang 1500m heeft verdedigd! Waarom die knieval? Wassenaar heeft zich redelijk en meegaand opgesteld door Katwijkse voorzieningen als het drones-terrein en de uitloop/recreatiestrook voor de woonwijk op Wassenaars grondgebied te accepteren. Voorzieningen die het rustieke polderlandschap in Wassenaar-noord er geheel anders zullen doen uitzien. Als tegenprestatie mag Wassenaar dan van Katwijk ook wel consessies verwachten.

Ruimtelijke ordening is geen handje-klap met cijfers: 1500 te veel? 1000 wel akkoord? Ruimtelijke ordening staat voor opvattingen, 1500m is er zo één en zo’n opvatting verdedig je. Burgers mogen van een raad die tien jaar voor een goede zaak strijdt verwachten dat hij zich tegen onwillige partners vasthoudend opstelt. 5000 woningen bouwen (een dorp half zo groot als Wassenaar) doe je met respect voor de open ruimte, de buren en de regio. Geen respect tonen is niet hetzelfde als gelijk hebben. Niets pleit ervoor dat Wassenaar haar rechtvaardige strijd zou moeten opgeven.

John Borking & Ekko Krol / Stichting Valkenburg Groen