dinsdag 16 augustus 2022

A Algemeen

Groot eerbetoon voor de jonge mannen, die hun leven gaven voor onze vrijheid

Wassenaar - 75 jaar geleden in de nacht van 27 op 28 februari 1944 kwamen zes jonge Franse commando's in de leeftijd van 24 tot 36 jaar om het leven voor de kust bij Wassenaar.

Hun opdracht was om voorbereidingen te treffen voor de uiteindelijke landing op 6 juni 1944 in Normandië . De Duitsers moesten in verwarring gebracht worden over de plaats waar de landing zou gaan plaats vinden. De commando's hadden de overtocht gemaakt vanuit Engeland, maar op de terugweg ging het mis. Niemand weet precies wat er gebeurd is, maar één voor één spoelden de Franse commando's aan op het strand. Zij hadden onze bevrijding met hun leven moeten bekopen.

Ieder jaar wordt dit feit herdacht aan de Wassenaarse slag. Vaak in weer en wind of in ijzige koude. Dit jaar was bijzonder. Ten eerste vanwege het prachtige weer, maar vooral vanwege het feit, dat deze 75 jarige herdenking als een ultiem eerbetoon aan deze jonge mannen werd gezien. Vele hoogwaardigheidsbekleders woonden de plechtigheid bij. Vice admiraal Kramer, van de Nederlandse Marine, admiraal Prazuck van de Franse marine, Jaap Smit, commissaris van de Koning en vele andere hooggeplaatste militairen. Ook de Franse elite troepen en de Nederlandse mariniers stonden strak in het gelid.

Evenals andere jaren gaven de veteranen van Zuid Holland acte de présence. De Wassenaarse veteraan Ton Rueck geldt als één van de initiatiefnemers van deze jaarlijkse herdenking

Loco burgemeester Caroline Klaver-Bouman memoreerde in haar toespraak hoe bijzonder het was, dat deze jonge mannen hun leven gaven op vreemde bodem voor mensen, die ze niet kenden. "Deze jonge mannen zouden net zo goed mijn man of mijn zonen geweest kunnen zijn", zei zij. Dat is iets, wat wij ons niet zo snel realiseren. Zij waren allemaal iemands zoon, of iemands echtgenoot. En toch vochten ze voor onze vrijheid.

Zoals bijna ieder jaar was ook de 75 jarige zoon van commandant Trepel, André Trepel, bij de plechtigheid aanwezig. Hij werd in Engeland geboren nadat zijn vader op het Wassenaarse strand was gesneuveld. Hij heeft zijn vader nooit gekend, maar houdt de gedachte aan hem levend door zijn aanwezigheid bij de herdenking.

Tijdens de plechtigheid werden twee Nederlandse militairen geëerd met een Franse onderscheiding.

Met deze indrukwekkende plechtigheid werd een prachtig eerbetoon gegeven aan deze zes jonge Franse commando's, die 75 jaar geleden het leven lieten voor de kust bij Wassenaar, zodat wij bevrijd konden worden.

Trébol producties maakte een reportage