dinsdag 11 mei 2021

P Politiek

Op de koffie bij de PvdA a.s. zaterdag in Café Rooie Cor

Wassenaar - Er zijn op dit moment een aantal belangrijke onderwerpen die spelen in de lokale politiek. Kwesties als de breedte van de groene buffer tussen Wassenaar en Katwijk op voormalig vliegveld Valkenburg, het toenemend sluipverkeer en de diverse afsluitingen waaronder op dit moment de Storm van ‘s-Gravenzandeweg houden de gemoederen in ons dorp bezig. Maar er zijn ook andere onderwerpen die urgent zijn, bijvoorbeeld de woningnood en het woningbouwprogramma dat maar niet op stoom komt.

Daarentegen is het College van B&W wel voornemens het voormalig buurtcentrum van O&O aan de Zonneveldweg, dat huisvesting kan bieden aan inwoners met een kleine portemonnee, te verkopen aan de hoogste bieder. Het huidige College van VVD, CDA, D66 en Lokaal Wassenaar toont nauwelijks initiatief in dossiers die om een oplossing vragen maar doet wel onderzoek naar de horecamogelijkheden in Wassenaar waar niemand op zit te wachten. Het zijn onderwerpen die aan de orde zullen komen in het politiek café dat de PvdA fractie a.s. zaterdagmorgen 9 maart van 10.00 uur tot 11.30 uur organiseert in café Rooie Cor aan de Haven, Oostdorperweg 35. Uiteraard kunt u ook over andere onderwerpen die u bezig houden met de fractie in gesprek.

Koffie of thee staat voor u klaar. Iedereen is van harte welkom.

De PvdA fractie
Jan van Noort, Inge Bunte, Henri van Smirren en Marvin van der Nat