zondag 18 april 2021

P Politiek

D66 Zuid-Holland: Schone en innovatieve mobiliteit

Wassenaar - Op 20 maart aanstaande zijn de Provinciale Statenverkiezingen. De provincie is de aangewezen partij om de vervoersproblemen die Wassenaar kent, op te lossen. D66 werkt zowel in Wassenaar als in het provinciebestuur aan een structurele oplossing van de overlast door de N44 en het sluipverkeer door Wassenaar. Meer asfalt is daarbij onmogelijk, want: waar dit te leggen? De oplossing ligt volgens D66 in het stimuleren van innovatieve en schone mobiliteit.

Wassenaar is een uitgestrekt dorp, waardoor er veel korte ritjes met de auto worden gemaakt. De bussen naar Leiden en Den Haag vallen regelmatig uit, ook in de spits, met wachttijden en irritatie tot gevolg. Gratis parkeren in Wassenaar is goed voor de winkeliers, maar stimuleert niet andere schone vormen van mobiliteit. Auto’s van en naar de bollenstreek maken gebruik van sluiproutes door Wassenaar en zorgen voor overlast. De toekomstige bebouwing van de Valkenburg zal leiden tot extra verkeersaanbod. Dat moet in goede banen worden geleid. D66 Wassenaar zet zich er voor in dat de verkeersoverlast richting Wassenaar wordt beperkt.

Voorrang voor de fietser
We willen dat de (elektrische) fiets een alternatief is voor afstanden tot 30 kilometer. Mede dankzij D66 heeft de Provincie Zuid-Holland de afgelopen tijd 7 miljoen extra geïnvesteerd in fietsenstallingen en bijna 10 miljoen extra uitgetrokken voor zogenaamde fietssnelwegen, onder andere tussen Leiden en Katwijk. Zo kunnen fietsers zich sneller verplaatsen en hun fiets veilig stallen. En ook in Wassenaar willen we fietspaden naar scholen veiliger maken en zorgen voor goede fietsverbindingen met stations in Leiden, Den Haag en Voorschoten. Het is belangrijk om dan ook meteen te investeren in goede fietsenstallingen met laadvoorzieningen voor elektrische fietsen bij overstappunten. Zo kunnen reizigers eenvoudig switchen tussen vervoersmiddelen.

Fijnmazig vervoersnetwerk
Om Wassenaar beter te ontsluiten, wil D66 werken aan een fijnmazig vervoersnetwerk, met goede overstapmogelijkheden en betrouwbare reizigersinformatie. De (snel)busverbindingen voor bewoners in Wassenaar moeten beter, frequenter en betrouwbaarder. Een lightrail tussen Den Haag en Leiden via Wassenaar zou geweldig zijn, maar moet planologisch slim worden ingepast. Om deze plannen te realiseren, maakt de provincie structureel extra middelen beschikbaar, met cofinanciering van gemeenten en Rijk.

Emissievrij rijden
Bijna nergens in Europa is de lucht zo vervuild als in Zuid-Holland. Daarom werkt D66 er samen met de provincie en het rijk aan om emissievrij rijden aantrekkelijk te maken. We willen extra investeren in snellaad- en waterstofstations en laadpunten voor auto’s in parkeergarages en op parkeerplaatsen. Tot slot wil D66 dat de Provincie actief bij het lobbyt voor extra belasting op CO2 uitstoot, bijvoorbeeld met kilometerheffing.

Stem D66. Met energie voor de toekomst krijgen we het samen voor elkaar.