zondag 17 oktober 2021

K Kunst & cultuur

Lezing woensdag 27 maart over geschiedenis van De Paauw

Wassenaar - Het zal niemand ontgaan zijn dat Raadhuis De Paauw al geruime tijd in restauratie is. Het pand is helemaal ingepakt en verandert langzaam van kleur: van helderwit naar een zandsteenkleur. Daarmee krijgt het huis zijn 19de-eeuwse gedaante weer terug. Momenteel wordt de buitenkant hersteld en in een latere fase zal de restauratie van het interieur worden aangepakt.

De Paauw is vooral bekend als voormalig buitenverblijf van prins Frederik der Nederlanden, een zoon van koning Willem I. Deze prins heeft het huis aanmerkelijk vergroot en het park uitgebreid en gemoderniseerd. De geschiedenis van het landgoed is echter al veel ouder en gaat terug tot de 16de eeuw. In de oudere literatuur wordt gesteld dat huize De Paauw rond 1800 is vervangen door een nieuw pand. Maar is dat wel waar? Enkele vondsten tijdens de restauratie werpen nieuw licht op de bekende bouwgeschiedenis.

De Historische Vereniging Oud Wassenaer organiseert op woensdag 27 maart een lezing over de geschiedenis van de Paauw. Dominique Vermeulen die de restauratie van De Paauw begeleidt, is bereid gevonden om dan een inleiding te houden over de geschiedenis van De Paauw. Hij zal goed kunnen uitleggen waarom bij de restauratie is gekozen voor het terugbrengen van de oude kleurstelling en gaat uitgebreid in op de geschiedenis van deze vroegere buitenplaats.

De lezing wordt op 27 maart gegeven in het NPB-gebouw, Lange Kerkdam 46 en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis; aan niet-leden van de historische vereniging wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.