donderdag 01 oktober 2020

A Algemeen

Wat gaat een ton per jaar bezuinigen op de bibliotheek betekenen voor de Wassenaarders?

Wassenaar - In de begroting van gemeente Wassenaar is het voornemen uitgesproken om €100.000 per jaar te gaan bezuinigen op de Wassenaarde bibliotheek. Wat betekent dat nu precies voor Wassenaar en haar inwoners? Trébol producties onderzocht de achtergronden en bekeek de mogelijke consequenties. Hoe liggen de feiten? In eerste instantie rijst de vraag hoe het kan zijn, dat er gedacht wordt, dat de bibliotheek met €100.000 per jaar minder toe kan? Hebben zij dan al die jaren te veel ontvangen? Hoe zit dat precies?

De bibliotheek ontvangt nu per jaar een X- bedrag aan subsidie. Deze subsidie lijkt op papier redelijk hoog, echter de helft van deze subsidie gaat op aan de huur van het pand. En wat blijkt? Het pand is eigendom van de gemeente!! Dus via de huur vloeit ca de helft van de subsidie meteen weer terug in de gemeentelijke pot. (vestzak-broekzak dus) De andere helft is de daadwerkelijke subsidie, die de bibliotheek ontvangt en ook echt kan besteden. Maar dat blijken vele beleidsmakers, ook in de gemeenteraad, zich niet te realiseren! Op dit deel wil de gemeente dus €100.000 per jaar gaan bezuinigen, want de huur blijft onveranderd.

Wat zijn nu de consequenties voor de Wassenaarders als dit gaat gebeuren?
Trébol sprak met Mariska Koning, directeur van de bibliotheek. Zij laat in deze reportage zien, wat de bibliotheek nu nog allemaal biedt aan Wassenaar en haar inwoners. Uit onderzoek is gebleken, dat de Wassenaarders de bibliotheek zien als een plaats, die de mensen verbindt. Een ontmoetingsplaats voor jong en oud en een centrum voor kunst en cultuur. Onze bibliotheek is zelfs verkozen tot Nederlandse bibliotheek van het jaar!! Ook vertelt Mariska Koning wat de organisatie allemaal al heeft ondernomen om kosten te besparen. Zo wordt er heel veel gewerkt met vrijwilligers, worden de zalen verhuurd en verkrijgt de bibliotheek door dit alles veel meer eigen inkomsten dan andere bibliotheken in Nederland. Er is met een stofkam door de organisatie gegaan, maar nu is de rek er echt uit!

Wat de bezuinigingen dan concreet gaan betekenen is moeilijk in te schatten. Het zal uit de lengte of uit de breedte moeten komen. Zo kan het zijn, dat de bibliotheek minder vaak geopend zal zijn. Of dat de collectie wordt uitgekleed. Dat er geen openbare leeszaal meer zal zijn, of dat daarvoor betaald moet gaan worden. Dat Wassenaarse kunstenaars hun werk niet meer vrij kunnen exposeren. Dat er geen activiteiten meer kunnen worden georganiseerd. De lijst is te lang om op te noemen.

Het lijkt erop, dat Wassenaar nu direct in het hart van haar samenleving getroffen gaat worden als de gemeente besluit deze bezuinigingen door te voeren. En dat terwijl er sowieso al steeds minder in Wassenaar wordt uitgetrokken voor maatschappelijke verbondenheid en cultuur.

Laten we hopen, dat de gemeente tot inkeer komt en de diensten, die de bibliotheek nu kan bieden aan de Wassenaarders, behouden zullen blijven. Immers, beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Trébol producties maakte een verhelderende reportage tezamen met directeur Mariska Koning over de mogelijke gevolgen van de voorgenomen bezuiniging.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief