zaterdag 29 februari 2020

A Algemeen

Teken nu op petities.nl; terugdringen sluipverkeer door Wassenaar

Wassenaar - Werkgroep Keer Verkeer heeft als einddoel het sluipverkeer door geheel Wassenaar terug te dringen. Met het afsluiten van de Storm hebben álle bewoners van ons dorp bevestigd gekregen hoe ernstig de situatie van het sluipverkeer door Wassenaar dezer dagen is geworden.

Keer Verkeer wil als eerste stap het sluipverkeer op de drukste sluiproute van Wassenaar ontmoedigen door de gehele Jagerslaan en de gehele Storm van ‘s Gravesandeweg af te waarderen naar een erftoegangsweg met verbodssnelheid 30km/u. Wij willen dat er maatregelen worden getroffen op alle andere sluiproutes binnen onze gemeente. Keer Verkeer wil opkomen voor alle buurten en met álle bewoners een vuist maken waardoor de dorpskern goed bereikbaar blijft voor de eigen inwoners maar sluipverkeer zodanig vertraging oploopt dat ze niet meer onze dorpsgrenzen in willen onderweg naar een eindbestemming buiten Wassenaar.

Keer verkeer kijkt ook uit naar de vervroegde opening van de Storm! Wij willen wel dat er snelheidsbeperkende maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld door wegversmallingen maar ook ruimere parkeerplekken. De prachtige bomen langs de Storm worden gelukkig behouden; wij willen dat bewoners veilig kunnen parkeren, veilig oversteken, minder last hebben van fijnstof en geen bezorgdiensten over het voet- & fietspad. Dit geldt voor de Storm, de Jagerslaan maar ook alle andere wegen.

Ook vinden wij dat iedereen bij zichzelf te rade kan gaan of je altijd met de auto naar je bestemming moet gaat; misschien kan je een keer fiets pakken, wandelen of de bus nemen? Klimaatplein.nl geeft aan dat er 100.000 bomen per jaar geplant zouden moeten worden om het schadelijke effect door CO2 uitstoot van ‘reguliere ‘ 8.000 verkeersbewegingen per werkdag op Storm en Jagerslaan te absorberen. Als Wassenaar echt een oase van groen wil zijn, dan horen hier verkeersbeperkende maatregelen bij. De Stichting Duinbehoud maakt zich terecht zorgen over de kwalitatieve ecologische verbindingen tussen Hollandse Duinen en de landgoederenzone. Kortom: Het wordt tijd dat er een integrale verkeersstrategie wordt opgesteld, gekoppeld aan de Structuurvisie 2025

De gemeente is verantwoordelijk om beleid te maken en uit te voeren waardoor de drukte niet op verschillende plekken in Wassenaar terug blijft komen, zeker met al die nieuwbouw projecten in de omgeving van Wassenaar.

Teken nu onze Keer Verkeer petitie op www.petities.nl en vergeet niet de bevestigingslink in je e-mail aan te klikken. Vraag aub ook uw buren, vrienden en familie om te steunen!

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief