zaterdag 30 mei 2020

P Politiek

Lokaal Wassenaar! : voor een gezondere leefstijl

Wassenaar - Wethouder Inge Zweerts de Jong van Lokaal Wassenaar! heeft gehoor gegeven aan de oproep van de GGD om mee te doen aan de actie: ´IkPas’. IkPas is een initiatief van de stichting Positieve Leefstijl en wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is een jaarlijks terugkerende actie om 40 dagen lang geen alcohol te drinken. Tijdens een commissievergadering van het sociaal domein heeft de directeur van de GGD zijn bezorgdheid uitgesproken over het alcoholgebruik in Wassenaar.

Ten opzichte van het landelijk gemiddelde wordt er in Wassenaar heel veel alcohol gedronken, zowel door jongeren als door ouderen. Dit is mede een oorzaak van de vele valpartijen in huis in Wassenaar. Vandaar de noodkreet van de GGD. Wethouder Inge Zweerts de Jong wil een voorbeeld stellen voor alle Wassenaarders om een gezondere leefstijl aan te gaan. Zij heeft tijdens die commissievergadering op 6 maart j.l. het startsein gegeven voor de raad- en commissieleden om mee te doen aan deze actie. Voor Lokaal Wassenaar! is dit niet het enige speerpunt om te komen tot een gezondere levensstijl. Op onze sportvelden heeft wethouder Inge Zweerts de Jong al eerder de actie “op weg naar een rookvrije generatie” gestimuleerd. Een gezondere leefstijl wordt o.a. ook bereikt door minder suiker te gebruiken en meer te bewegen. Ook aan deze items zal Lokaal Wassenaar! aandacht besteden. Wij mogen blij zijn dat er vanuit het rijk ook veel aandacht is voor een gezondere leefstijl. Zo is er deze week de landelijke actie: “week voor de gezonde jeugd”. Ook is vanuit het rijk een initiatief gestart om inwoners meer te laten sporten. Een van de ideeën daarbij is om sportverenigingen, scholen en buurtverenigingen meer met elkaar samen te laten werken. Lokaal Wassenaar! is blij met deze steun van het rijk en weet zich vertegenwoordigd door een zeer enthousiaste wethouder Sport. We hopen dat veel Wassenaarders het voorbeeld van de raad- en commissieleden zullen volgen en gezonder gaan leven. Lokaal Wassenaar! wil u daarnaast ook uitnodigen voor de voorlichtingsavond over de sluiting van het Bronovo ziekenhuis. Deze avond wordt op 28 maart a.s. door Medische Centrum Haaglanden georganiseerd in de Warenar, Kerkstraat 75, aanvang 19.30 uur. Zie ook onze website: www.lokaalwassenaar.nl

Maria Bellekom-Vogels
Raadslid Lokaal Wassenaar!

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief