maandag 21 september 2020

P Politiek

VVD houdt focus op verkeer

Wassenaar - Afgelopen vrijdagavond organiseerde de VVD in Bar ’t Ruime Sop een politiek verkeerscafé. Panel-leden Mirjam Nelisse (Statenlid, verkeersdeskundige en nummer 10 op de VVD lijst voor de PS), wethouder Caroline Klaver en raadslid Bernard Menken spraken onder leiding van VVD-raadslid Iwein Borm met een groot aantal ondernemers, buurtverenigingen en geïnteresseerden.

VVD’ers Iwein Borm en Gerbrand Nijman hebben de afgelopen maanden zeker 50 gesprekken gevoerd met provinciale en landelijke politici en deskundigen over de structurele aanpak van de N44: de Amsterdamsebaan. “Met een technisch verhaal over een Wassenaars probleem redden we het niet. Alles wat de A4 niet aankan gaat naar de N44 of wordt sluipverkeer. Met een integraal verhaal over een regionaal probleem, waarbij ook naar leefbaarheid en OV gekeken wordt, maken we veel meer kans.” stelt Iwein Borm. ”Maar laten we duidelijk zijn, en geen valse beloften doen. De oplossing voor dit probleem zal er niet voor 2030 zijn.” De aanpak van de N44 staat wél expliciet in het VVD-verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten.

Er was een geëngageerde discussie met de nodige emotie over het sluipverkeer. Door de afsluiting van de Storm is de impact voor iedereen heel duidelijk geworden. De VVD werd gecomplimenteerd voor de daadkracht bij de versnelling van de Storm. De Storm is klaar voor Goede Vrijdag.

Mirjam stelde “doseerlichten in de spits zijn een goed idee, want dit zal het sluipverkeer reduceren zonder nadelige gevolgen voor de Wassenaarders zelf.” Belemmerende maatregelen leveren namelijk ook last op voor de Wassenaarders. Reductie van het sluipverkeer zal de leefbaarheid en verkeersveiligheid verhogen. Volgens Mirjam kunnen de mobiliteitsproblemen van Wassenaar alleen worden opgelost door samenwerking van Wassenaar met omliggende gemeenten, de provincie en het Rijk, net zoals zij dat voor elkaar heeft gekregen met de N59.

Ook de Rijnlandroute en Valkenburg kwamen ter sprake. Hoewel de Rijnlandroute tijdelijk verlichting zal bieden, zal het binnen 10 jaar alweer drukker zijn dan nu. Valkenburg krijgt geen hoofd-aansluiting op de Katwijkseweg, hier komt geen extra sluipverkeer vandaan. Goed nieuws is dat de N441 (Katwijkseweg)wordt afgewaardeerd.

Wethouder Klaver heeft de focus voor de komende 3 jaar op veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. “Verkeer is een lastig dossier, er spelen altijd veel verschillende belangen waardoor elk besluit nadelen kent”. stelt Klaver. “verkeer is net als een waterbed: als je aan de ene kant duwt komt het aan de andere kant omhoog.” Binnenkort start een gedegen onderzoek naar het sluipverkeer, wat resulteert in een integraal verkeersplan.

Na het plenaire gedeelte gingen de geanimeerde discussies nog lang door. De VVD gaat de vele suggesties op hun haalbaarheid evalueren.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief