zondag 17 oktober 2021

P Politiek

Het debacle Storm van ’s-Gravesandeweg – het opportunistische gedrag van de VVD

Wassenaar - In de gemeenteraad van 19 februari spraken 16 lokale ondernemers hun ongenoegen uit over de afsluiting van de Storm van ’s-Gravesandeweg en hun verlies van inkomsten door het vele omrijden door ons dorp en de lange files. Hun was beloofd bij het project betrokken te worden, maar de schop stond al in de grond toen zij hoorden dat de weg voor vijf maanden in beide richtingen werd afgesloten. Het beloofde overleg was gemakshalve overgeslagen. Terecht dat deze ondernemers massaal hun beklag deden bij de gemeente.

Een wethouder hoeft niet op alle details in te gaan, maar voor goedkeuring van een project mogen best wel een paar kritische vragen gesteld worden! Op zijn minst waarom dit project zo lang moet duren en of het wel handig is de Storm vijf maanden af te sluiten, en wat de meerprijs zou zijn voor een snellere uitvoering.

De raad schrok en besloot te reageren. Om het werk alsnog sneller uit te voeren wordt nu bijna een ton extra uitgegeven. Vervolgens claimde de VVD de oplossing van het debacle en schreef triomfantelijk op Internet en in de krant: “VVD neemt het voortouw in aanpak verkeersinfarct”. Slimme zet, want daardoor vergeten we misschien dat het hun eigen wethouder is die verantwoordelijk was voor dit ondoordachte project, en die veel overlast had kunnen voorkomen door beter op te letten!

Eind goed, al goed? Nou, niet helemaal. Niet alleen de Wassenaarse ondernemers waren en zijn de dupe van dit debacle, maar alle Wassenaarders betalen de rekening voor de versnelde uitvoering. Immers, er wordt al bezuinigd om de begroting enigszins kloppend te maken. Nu komt daar nog een onvoorziene uitgave van €95.000 bij.

De verkiezingsleus van de VVD is “VVD doet” maar HartvoorWassenaar zegt: eerst denken dan doen.

HartvoorWassenaar pleit al lang voor een zorgvuldiger financieel beleid, en roept de coalitie op om bij toekomstige projecten vroegtijdig het belang van alle betrokkenen in het oog te houden, zodat onnodige overlast en uitgaven voorkomen worden.

Regeren is en blijft vooruitzien, nietwaar?

Joost van Rossem
Commissielid HartvoorWassenaar