woensdag 28 oktober 2020

E Events

Verkeerschaos kost Wassenaarse ondernemers veel omzet

Wassenaar - Eén onderwerp sprong eruit tijdens de Algemene Vergadering van Ondernemend Wassenaar op 19 maart in het restaurant van Camping Duinhorst: het verkeer. De algemene teneur was dat door de slechte bereikbaarheid de ondernemers in het dorp en zeker zij die voor de lokale markt werken, veel omzet mislopen, omdat ze er veel langer over doen voordat ze bij hun klanten zijn of als het winkeliers betreft hun klanten voor hun inkopen naar elders zien vertrekken.

Gebrek aan communicatie en overleg vooraf van gemeentezijde wordt als de grote boosdoener gezien. Het bestuur van de ondernemersvereniging is wel blij dat -mede dankzij hun voortdurende protesten- de werkzaamheden aan de Storm van ’s Gravesandeweg zijn versneld en hopelijk medio april kunnen worden afgerond. Men hoopt verder dat uit de hele gang van zaken wijze lessen worden getrokken en dat bij nieuwe wegreconstructies ruim van tevoren met Ondernemend Wassenaar wordt overlegd op welke manier deze het beste kunnen worden aangepakt om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Dat het anders kan, werd vorig jaar nog bewezen toen de Oostdorperweg aan de beurt was. Maar aan de andere kant vindt men ook dat de plannen voor ondertunneling van een deel van de A44/N44 helemaal niet opschieten. En ook over de Hogeboomseweg is het laatste woord nog niet gezegd. Daar heeft de gemeente verkeersdrempels aangebracht zonder dat die in het besluit om de weg aan te passen, waren vermeld.

Grote zorgen maakt Ondernemend Wassenaar zich ook over het algemene ondernemersklimaat (sommige gemeenteraadsleden en bewonersgroepen lijken de bedrijven liever kwijt dan rijk te zijn), de ontwikkelingen aan de noordrand van het dorp en de herinrichting van het Havengebied. De groene buffer tussen Valkenburg en Wassenaar lijkt veel smaller te worden dan eerder afgesproken en het dorp krijgt waarschijnlijk ook het volledige Unmanned Valley op haar grondgebied. Van een krachtig verweer hiertegen vanuit de plaatselijke politiek is nog niets gebleken. De Havenplannen zullen door sommige bedrijven als een kans worden gezien en door andere als een bedreiging. Ondernemers die hierop invloed willen uitoefenen, wordt aangeraden naar een door Ondernemend Wassenaar geïnitieerde bijeenkomst in het gemeentekantoor op 8 april om 19.30 uur te komen, waar ze dan de plannen kunnen bekijken en onder meer spreken met de wethouders Klaver en Wassenaar.

De genoemde zaken onderstrepen naar de mening van Ondernemend Wassenaar het belang van een sterke ondernemersvereniging. Het bestuur probeert daartoe de samenwerking met de diverse ondernemersgroepen, die het dorp rijk is te verbeteren, in de eerste plaats met het centrummanagement. Maar Ondernemend Wassenaar roept ook alle nog niet georganiseerde Wassenaarse ondernemers op zich bij hen aan te sluiten. En de bestaande leden vraagt men reclame voor de ondernemersvereniging te maken. Voor de contributie, afhankelijk van het aantal werkende personen in het bedrijf 100 tot 175 euro per jaar, behoeft geen ondernemer het te laten.

Zoals gebruikelijk werd de vergadering besloten met een praatje van de gastheer Jan Willem van Reeuwijk van Camping Duinhorst en een aansluitende netwerkborrel. De camping is een heel mooi bedrijf met plaats voor 200 stacaravans, 120 toercaravans/campers en 150 tenten. Op dagen in het hoogseizoen zijn soms 1.200 gasten op het 11 hectare grote terrein te vinden!