zondag 05 juli 2020

P Politiek

Perceel Polanencentrum voor €125.000 de deur uit! Gemeente loopt weer tonnen mis!

Wassenaar - In de afgelopen week is er veel commotie geweest over de verkoop van het buurthuis Polanencentrum en over het financiële debacle bij de verkoop van het voormalige O&O gebouw, waar zo’n 1,1 miljoen door de gemeente over de balk is gegooid. Het Polanencentrum wordt op haar beurt als buurthuis geofferd voor sociale woningbouw, terwijl wijken en buurten een speerpunt vormen in het WMO-beleid.

De gemeente Wassenaar is van plan het Polanencentrum met de 1100 m2 grond te verkopen aan de WBS en de Willibrordus bouwvereniging voor de bouw van sociale huurwoningen. In de Raadsvergadering van dinsdag 19 maart kwam dit onderwerp aan de orde en de Raad sprak haar instemming uit met de verkoop. Het is echter niet de Raad die hierover beslist, maar het college van B&W.

Wassenaar heeft in de regionale woonvisie afspraken ondertekend, waarin zij zegt 30% van haar woningen als sociale woningen in haar bestand te zullen hebben. Raadslid Paulides van DLW merkte op, dat dit percentage al lang bereikt had kunnen zijn, ware het niet, dat de woningbouwverenigingen de sociale huurwoningen in de loop der jaren steeds hebben verkocht aan de bewoners. Een emmer met een gat in de bodem noemde hij het. Zo moet er steeds weer opnieuw gebouwd worden om tot dit percentage te komen.

Wassenaarders profiteren nauwelijks van de bouw van sociale huurwoningen, want deze kan via lokaal maatwerk slechts voor 25% met voorkeur aan Wassenaarders verhuurd worden. En in tegenstelling tot wat raadslid Koetsier van het CDA veronderstelde, kunnen via lokaal maatwerk niet alle woningen naar Wassenaarse bejaarden gaan, die willen doorstromen. De overige 75% gaat namelijk naar woningzoekenden uit Haaglanden. (zie ook artikel in DWK van 20 maart jl. over de huisvestingsverordening) Burgemeester Koen meldde, dat de verkoopprijs van het perceel “in vertrouwen” aan de Raad was medegedeeld. Mocht dit niet openbaar bekend worden? Even later meldde wethouder Schokker toch wat het perceel de gemeente zou opleveren. €150.000 minus de helft van de kosten voor bouwrijp maken van de grond. Dat betekent dat de gemeente er slechts €125.000 voor krijgt. Zou er echter gebouwd gaan worden in de sociale koopsector, dan had de gemeente al het dubbele gekregen. Bovendien geldt voor sociale koopwoningen de 25% norm niet en kunnen zij allemaal worden toegewezen aan Wassenaarders, die voldoen aan de inkomensnorm. De vraag rijst nu ook welke bedragen de gemeente heeft ontvangen voor het perceel van het Hummeltje (ook sociale huur) en van SWZ Bellestijn (verpleeghuis). Terecht stelde raadslid Boon van Lokaal Wassenaar de vraag of de gemeente de grond wel voor de commerciële waarde had verkocht, want die ligt natuurlijk nog vele malen hoger. NEE dus!! Diverse Wassenaarders hebben zich wel in de afgelopen jaren gemeld om het Polanencentrum en de grond te kopen. Maar de gemeente zei tegen alle gegadigden NEE. In het Polanenpark zijn de drie locaties met een maatschappelijke bestemming (de scholen, ’t Hummeltje en het Polanencentrum) binnen drie jaar met één pennenstreek bestemd voor woningbouw. En dat terwijl bouw van sociale huurwoningen voor het overgrote deel niet ten goede komt aan Wassenaarse woningzoekenden. Het is onbegrijpelijk, dat de gemeente deze keuzes maakt en iedere postzegel in Wassenaar-noord helemaal vol wil bouwen met sociale huurwoningen, terwijl het voor Wassenaar bijna niets oplevert. Bovendien zijn andere locaties, denk aan de voormalige dierentuin, ook voorhanden. Dan worden de lusten en de lasten beter verdeeld over heel Wassenaar. “Want”, zo merkte raadslid Hendrickx van Hart voor Wassenaar op, “de gehele structuur van het Polanenpark dreigt op deze manier verloren te gaan”.
Wassenaar wordt absoluut niet beter van dit beleid. Sociaal niet, financieel niet en qua huisvesting voor Wassenaarders niet.

Hoe geloofwaardig is het nog, dat er bezuinigd moet worden op allerlei maatschappelijke voorzieningen als er door de gemeente zelf tonnen worden misgelopen?

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief