zaterdag 25 september 2021

P Politiek

D66: trouwe kiezers in Wassenaar!

Wassenaar - Woensdag 20 maart trad er een aardverschuiving op in het politieke landschap in Nederland. Forum voor Democratie (FvD) stormde met 13 (virtuele) zetels de Eerste Kamer in en wordt daarmee in een klap de grootste partij. De Eerste Kamer wordt op 27 mei aanstaande door de leden van de Provinciale Staten gekozen. Zo is de uitslag van vorige week woensdag bepalend voor de verdeling van de 75 Eerste Kamerzetels. Daarnaast is ook in de provincies de score bijzonder: FvD is ook de grootste in drie provincies: Noord- en Zuid-Holland en in Flevoland. Groen Links werd de grootste in Groningen en Utrecht. Wij feliciteren beiden met hun succes! Voor D66 was het minder succesvol met een verlies van vier zetels in de senaat naar zes. Het landelijk behaalde percentage aan stemmen ging dus helaas flink omlaag. Maar het goede nieuws voor D66 Wassenaar is dat wij hier in ons dorp maar een half procent teruggingen in opgehaalde stemmen. Weliswaar zijn beide verkiezingen niet een op een met elkaar te vergelijken, maar de geringe relatieve teruggang in opgehaalde stemmen geeft fractie en bestuur toch ook een positief signaal. En daar zijn we blij mee!

In de campagne hebben we de provinciale standpunten onder uw aandacht gebracht. D66 zet zich in voor een circulaire economie, schone mobiliteit en zo een gezonde leefomgeving met schonere lucht. Dat is ook op lokaal niveau ons richtsnoer. We zijn dan ook als D66 Wassenaar trots dat we de wethouder mochten leveren in de coalitie met de portefeuille duurzaamheid. Ontkennen van het wereldwijde klimaatprobleem en bestrijden dat we ons als verantwoordelijke burgers willen inzetten om het tij - letterlijk te keren - is in onze ogen een onverstandige politiek, die ertoe leidt dat de volgende generaties met een uitgeputte aarde achterblijven. En natuurlijk moeten de lasten die deze energietransitie met zich meebrengt - op termijn is schonere energie ook nog beter voor de eigen portemonnee - op een redelijk manier worden verdeeld; dat is vanaf het begin ons uitgangspunt geweest. Dat blijft zo!

Met de invulling van het Wassenaarse coalitieakkoord krijgt D66 voldoende ruimte om aan de slag te zijn met Duurzaamheid. We willen uiteraard met u daar verder mee aan de slag. Samenwerking is hierbij het credo. Burgerparticpatie is daar een geëigend middel toe. Ook daar werkt D66 aan een nieuwe aanpak. Deze twee belangrijke onderwerpen komen zo bij elkaar.

D66 wassenaar werkt graag samen met u aan de toekomst!

Namens D66 Wassenaar
Ritske Bloemendaal, fractievoorzitter