donderdag 04 juni 2020

P Politiek

Wassenaar stemt in met Bestuurlijke afspraken Unmanned Valley Valkenburg

Wassenaar - De gemeenteraad van Wassenaar heeft op dinsdag 26 maart na lang wikken en wegen in grote meerderheid ingestemd met de ‘Bestuurlijke afspraken Unmanned Valley Valkenburg’ (BA) en de bijbehorende toelichting. Deze toelichting was opgesteld naar aanleiding van eerder in de raad van Wassenaar geuite zorgen over de afspraken met de gemeente Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf en de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Met de instemming van de Wassenaarse raad hebben alle vier betrokken partijen hun fiat gegeven aan de BA. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van het voormalige vliegkamp Valkenburg. Eerder zetten de bestuurders van de vier partijen hun handtekening onder het plan voor maximaal 5.000 woningen, een test- en ontwikkelcentrum voor vliegende drones, een groene zone en ruimte voor recreatie. De raad van Katwijk en Provinciale Staten van Zuid-Holland stemden hier eerder dit jaar mee in.

Wethouder Kees Wassenaar (Ruimtelijke Ordening) benadrukt het belang van het raadsbesluit: “Dit betekent dat de Groene Zone tussen Wassenaar en Katwijk breder wordt dan in het oorspronkelijke Masterplan. Er komen geen woningen op Wassenaars grondgebied. De testlocatie voor een Unmanned Valley blijft beperkt tot een gebied van 500 x 500 meter. Ook doet het Rijksvastgoedbedrijf investeringen om de kwaliteit van de Groene Zone te verbeteren.”

Nu Wassenaar heeft ingestemd, kunnen de partijen in gezamenlijkheid aan de slag met de ontwikkeling van de plannen voor het gebied tussen Katwijk en Wassenaar. Doordat zij dat met zijn vieren doen, kan dat in optimale vorm, met voldoende ruimte voor wonen, innovatieve bedrijvigheid én groen. Katwijk heeft daarbij de lead in de ontwikkeling van bouwlocatie Valkenburg en werkt hard aan de stedenbouwkundige plannen van de eerste fase aan de noordzijde. Wassenaar heeft het voortouw bij de inrichting van de Groene Zone. Onderdeel daarvan is het aanleggen van een ecologische verbinding tussen Lentevreugd en knooppunt Ommedijk (Maaldrift), als ontbrekende schakel in de grotere ecologische verbinding tussen de Hollandse Duinen en het Groene Hart.

Wethouder Wassenaar benadrukt dat met de bestuurlijke afspraken de basis voor een succesvolle samenwerking weliswaar gelegd is, maar dat er nog een lange weg is te gaan. “Veel onderwerpen moeten nog nader worden uitgezocht. Onder andere op het gebied van verkeer en de exacte ligging van de testlocatie voor Unmanned Valley. Zowel de gemeenteraad als de belanghebbenden in het gebied worden daar nadrukkelijk bij betrokken.”

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief