zaterdag 30 mei 2020

A Algemeen

Tijdelijke opvang asielzoekers in Wassenaar beëindigd per 27 maart 2019

Wassenaar - De asielzoekers die tijdelijk werden opgevangen door het COA op Landgoed Duinrell zijn verhuisd naar andere opvanglocaties in Nederland. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft in de periode van 7 november 2018 tot en met 27 maart 2019 asielzoekers opgevangen op deze locatie.

Het COA en de gemeente Wassenaar willen Duinrell en de andere betrokken organisaties, zoals Vluchtelingenwerk, de Raad van Kerken, Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) en alle betrokken vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun medewerking en inzet.

In korte tijd zijn er binnen en buiten het asielzoekerscentrum (azc) vele activiteiten georganiseerd door vrijwilligers. Zij organiseerden activiteiten op het azc zoals taalles, kunst- en schilderles en workshops voor kinderen. Ook buiten het azc konden asielzoekers terecht, bijvoorbeeld bij het inloophuis en judo- en voetbalverenigingen in Wassenaar.

Het was de elfde keer dat er in de winterperiode tijdelijke opvang was op landgoed Duinrell. Het COA had de extra opvangplekken nodig omdat asielzoekers langer verblijven in de opvang. Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen moeten langer wachten op een woning, door krapte op de woningmarkt. Daarnaast is de doorlooptijd voor asielaanvragen langer.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief