donderdag 04 juni 2020

P Politiek

CDA over Valkenburg: Meer dan wonen, wonen en nog eens wonen

Wassenaar - Het CDA-Wassenaar wil met de partners voortgang maken rond Valkenburg. Er wordt al 20 jaar gesproken over de realisatie van woningbouw op het voormalige vliegkamp. Na zo’n periode zou je volgens Everard mogen verwachten dat de partijen die over deze ontwikkeling gaan al ver zouden zijn. “Dat is nog niet het geval. Veel zaken zullen de komende jaren besproken en onderhandeld worden tussen Katwijk, Wassenaar, Zuid-Holland en het Rijsvastgoedbedrijf. Het is absoluut noodzakelijk om hier als Wassenaar volop in te participeren de komende periode”.

Verkeer en groene zone
De twee topprioriteiten voor de komende periode blijven voor het CDA onveranderd:

  • De breedte en optimalisatie van de groene zone als verbinding tussen Groene Hart en duinlandschap
  • De toekomstige wijk Valkenburg krijgt zijn eigen ontsluiting voor auto’s, niet via de N441 (Katwijkseweg), maar via de N206 (Tjalmaweg).

Voor ons reden om als CDA-Wassenaar een motie in te dienen waarin centraal staat dat de N441 (Katwijkseweg) nooit de ontsluitingsweg gaat worden voor de woningbouwlocatie Valkenburg. Onze motie is ook ondersteund door zowel de volledige coalitie als een belangrijk deel van de oppositie. We zullen ons blijvend hard maken in de strijd tegen het sluipverkeer door Wassenaar.

In de eerdere vergadering met onze gedeputeerde mevrouw Bom-Lemstra hebben we gepleit voor het koesteren van de enige groene verbinding tussen duinlandschap en het Groene Hart. De provincie heeft met ons dit belang ook altijd onderkend. Ook al lijkt die kleiner te worden dan wij graag hadden gewild. Zowel ons verkiezingsprogramma als het coalitieakkoord zijn daar helder over.

Kamikazeactie
Het is een enorm risico om overal tegen te zijn, inclusief de gemaakte bestuurlijke afspraken. Daarvoor zijn de belangen volgens Everard veel te groot voor Wassenaar: “Het risico lopen om wederom jaren niet aan tafel te zitten is een kamikazeactie en staat haaks hoe wij politiek bedrijven. Het CDA is een partij die graag samenwerkt met partners en resultaten en voortgang wil boeken!”

Maximaal 5.000 woningen
Inmiddels is het druk van het woningtekort zo groot, dat dit alle andere belangen dreigt onder te sneeuwen. Elke serieuze politieke partij kan niet weglopen voor de extra 200.000 woningen die de komende jaren nodig zijn in onze Provincie. Het is dan ook in Wassenaars belang om nu wederom vast te leggen dat in Valkenburg maximaal 5.000 worden gerealiseerd en niet meer!
Meer weten van het CDA of lid worden? Kijk op www.cdawassenaar.nl

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief