maandag 25 mei 2020

P Politiek

PvdA: De coalitie in de ivoren toren

Na enkele weken van koortsachtig overleg is een meerderheid van de gemeenteraad akkoord gegaan met de afspraken over de groene buffer tussen Wassenaar en Katwijk op voormalig vliegveld Valkenburg. De teleurstelling over een slechte deal en het feit dat het College, en met name VVD wethouder Kees Wassenaar, het kennelijk niet nodig vond om de raad in de onderhandelingen mee te nemen overheerst. Toch heeft de PvdA als enige oppositiepartij voor het akkoord gestemd.

Het is wat ons betreft uiteindelijk in het belang van Wassenaar om aan tafel te blijven. Hiermee kan zo veel mogelijk invloed worden uitgeoefend op de verdere ontwikkelingen. Belangrijk daarbij is de ontsluiting van de nieuwe wijk. Wat we immers niet kunnen gebruiken is nog meer sluipverkeer door Wassenaar.

Het dossier Valkenburg zegt helaas ook het nodige over de werkwijze van de huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en Lokaal Wassenaar en legt een structureel probleem bloot. Het is met name de arrogante wijze waarop dit College opereert, waarbij zij het kennelijk ook niet nodig vindt om haar eigen fracties mee te nemen in belangrijke onderwerpen. We hebben het ook gezien in het debacle over de afsluiting van de Storm van ’s-Gravesandeweg. Gelet op de reacties na de inspraak van ondernemers bleken de gemeenteraadsleden van de coalitie nogal verrast. Hier heeft het College, dit keer VVD wethouder Klaver, zonder enige consultatie van belangrijke partijen zoals de lokale ondernemers, besloten de Storm van ’s-Gravesandeweg voor bijna een half jaar af te sluiten. We kennen inmiddels de gevolgen en de extra kosten (c.a. 100.000 euro) die er mee gemoeid waren om de weg eerder open te krijgen.

Het is dan ook stuitend dat als deze problemen zich openbaren, de coalitiepartijen VVD en CDA moord en brand schreeuwen over een probleem dat door hen, in ieder geval het eigen College, zelf is veroorzaakt. De VVD spant daarmee helemaal de kroon door te stellen dat zij in de afsluiting van ‘de Storm’ een bewijs ziet van de problematiek van het sluipverkeer in Wassenaar! Geen nieuws voor degenen die dagelijks op het Rozenplein in de file staan. De VVD verkiezingsretoriek zoals lapmiddelen met de inzet van verkeersregelaars of een onrealistische doel zoals het onder tunnelen van de Rijkstraatweg ten spijt. Uiteraard moet in Wassenaar worden doorgesproken over maatregelen om het sluipverkeer tegen te gaan, maar het probleem zal regionaal moeten worden opgelost, Dit heeft voor de PvdA fractie mede een belangrijke rol gespeeld om voor het akkoord over voormalig vliegveld Valkenburg te stemmen.

Jan van Noort, Inge Bunte, Henri van Smirren en Marvin vd Nat.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief