donderdag 06 augustus 2020

P Politiek

Nieuwe sporthal en gymzaal nog ver weg

Dinsdag 2 april is er in de commissie bestuur en middelen een raadsvoorstel besproken met betrekking tot de nieuwbouw van een sporthal ter vervanging van de huidige sporthal en de Kievitenhal en daarnaast nieuwbouw van de gymzaal aan de Burmanlaan. Alle objecten verkeren in zeer matige staat, de laatstgenoemde moest zelfs in allerijl gesloopt worden vanwege instortingsgevaar. Met name over nieuwbouw van de sporthal wordt al vele jaren gesproken. Veel te lang vindt de inspreker van de sporthalcommissie, die een groot deel van de uitwerking van de plannen voor haar rekening heeft genomen. Hij geeft aan dat de 2 april voorliggende variant niet hun voorkeur heeft, maar is blij dat het eindelijk weer op de raadsagenda staat en hoopt op vooruitgang.

In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om verder te gaan met ‘variant 5’ van de uitgewerkte oplossingen, wat neerkomt op het bouwen van een nieuwe sporthal met hergebruik van de tennishal van de Kieviten. Het voorstel omhelst exploitatie en (klein) onderhoud van het complex door vereniging de Kieviten. Voor het geheel, inclusief gymzaal, wordt gevraagd 8,5 miljoen euro vrij te maken en meer specifiek per direct een kleiner bedrag ten behoeve van de aanbesteding.

Over het raadsvoorstel onstaat een lange discussie. Samengevat komen er drie hoofdlijnen naar voren.
Allereerst is er discussie over de wijze van aanbesteden. Verschillende raadsleden vinden het beperken tot variant 5 in een aanbesteding onnodig dwingend, zeker gezien deze variant niet de voorkeur heeft van de sporthalcommissie. Zij vragen zich af of een meer open aanbesteding geen betere resultaten kan opleveren.

Daarnaast zijn verschillende raadsleden sceptisch over de rol die de Kieviten toegedeeld krijgt als partner in dit traject. Zij zal zowel de exploitatie als het onderhoud op zich moeten nemen, zonder dat hier nog concrete afspraken over zijn. Buiten dit organisatorische aspect, heerst ook de culturele vraag of de sporthal hiermee niet te veel een ‘Kievitenhal’ wordt.

Tot slot zien veel commissieleden de nieuwbouw van de gymzaal het liefst gescheiden van de nieuwbouw van de sporthal, waar dit nu in hetzelfde dossier zit. Over nieuwbouw van de gymzaal lijkt meer consensus en lijkt door de koppeling onnodig vertraging op te lopen.
Naast de drie hoofdlijnen worden er tijdens de vergadering nog tal van opmerkingen en vragen richting de wethouder afgevuurd. Ondanks dat iedereen het er over eens is dat er voortgang nodig is, was snel duidelijk dat dit voorstel niet naar de raad door kan. Wethouder Schokker zal met een nieuw voorstel moeten komen en zich bovenal eerst moeten verzekeren van de medewerking van de Kieviten.

De conclusie van de avond lijkt te zijn dat het onderwerp in ieder geval weer op de agenda staat, maar er nog veel stappen te zetten zijn voor de eerste schop de grond in gaat.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief