zaterdag 25 september 2021

E Events

Opstandi(n)g (3/3)

Aanstaande zondag 21 april staat er een paasgezinsdienst gepland in de Evangeliegemeente Wassenaar. Een interview wordt gehouden met Harm Veldhuizen.

Even voorstellen
Mijn naam is Harm Veldhuizen, samen met mijn vrouw Emilie woon ik sinds anderhalf jaar in Wassenaar. Ik heb Theologie gestudeerd met als master Religie en Media.

Wat betekent Pasen voor jou?
Pasen is voor mij het feest waarmee we de grootste gebeurtenis in de geschiedenis herdenken, namelijk de opwekking van een persoon uit de dood. Tweeduizend jaar geleden was er de persoon Jezus. De mensen, en vooral de elite van die tijd, waren boos op Hem, want Hij ondermijnde hun machtspositie. Daarom wilden ze Hem dood. Door Jezus op te wekken uit de dood zei God: deze mens had juist gelijk. Als de mens wil weten hoe God in elkaar zit en hoe wij als mensen met elkaar om moeten gaan, dan moeten we dus bij Jezus zijn. Zo had Jezus altijd oog voor zijn naasten. Mensen die volgens de maatschappelijke standaarden onbelangrijk waren, die zag Hij. Hij wilde hen verder helpen in hun pijn. Hij wilde daarmee de mens een andere manier aanleren om met elkaar om te gaan. Niet om elkaar te gebruiken voor eigen machtsgewin, maar om elkaar te dienen. Dat is een manier van omgaan met elkaar die oneigen is aan de mens. Sinds Jezus is opgestaan kunnen we er niet meer om heen dat we elkaar moeten dienen.

Het thema van de Paasgezinsdienst is ´Opstandi(n)g´. Waar denk je aan bij dit thema?
Als mensen geconfronteerd worden met het idee van Jezus dan worden ze opstandig. Het is niet eenvoudig om je eigen belangen en geldingsdrang op te geven. Jezus roept altijd een soort van weerstand op bij mensen. Je weet dat je dan bepaalde dingen die je wel fijn vindt om te doen, niet meer kunt doen, omdat je daarmee niet beantwoordt aan Gods idee van wie je zou moeten zijn. Door de opstanding van Jezus heeft Hij zich als het ware tot ons aangedrongen, het is een Godswonder. Hier kun je niet om heen en de vraag is alleen nog of je wilt gehoorzamen aan Zijn wil.

Wat wil je lezer meegeven?
De vrijheid en de hoge mate van naar elkaar omzien die wij kennen in onze maatschappij is geen vanzelfsprekenheid. Het is een uitvloeisel van de komst van Jezus hier op aarde. Daar mogen we dankbaar voor zijn.