maandag 27 mei 2019

P Politiek

PvdA over Handhaving Fietsverbod Langstraat

In de zomer van 2018 heeft de Partij van de Arbeid vragen gesteld over het handhaven van het fietsverbod in de Langstraat. Het college liet daarop weten met ons van mening te zijn dat het fiets- en parkeerverbod gehandhaafd dient te worden. In het coalitie-akkoord van VVD, CDA, D66 en Lokaal Wassenaar staat dat handhaving geen dode letter mag zijn en dat de gemeentelijke bijzondere opsporings ambtenaren (boa’s) en bijbehorende ondersteuning uitgebreid wordt met 2,5 FTE.

Deze extra boa-capaciteit was niet voor 1 januari beschikbaar. Tot die datum werden er wel reguliere controles ingezet, wat inderdaad tot enige - tijdelijke- verbetering heeft geleid.
Na 1 januari zou prioritering van uitbreiding van de boa-capaciteit opnieuw bekeken worden door het college. Het is nu april en het fiets- en parkeerverbod worden sinds januari niet of nauwelijks gehandhaafd. De situatie is daardoor weer als vanouds: er wordt veel gefietst en er worden fietsen geparkeerd in de Rijnsburgpassage. Dat tot grote ergernis van bezoekers van de Langstraat. Deel van het probleem kan de ingewikkelde tekst van de verkeersborden zijn: “fietsen toegestaan. Behalve op ma t/m za 09-18 h. vr. 09-21 h”. Wij hebben het college onlangs gevraagd of het nog steeds van mening is dat het fiets- en parkeerverbod in de Langstraat gehandhaafd dient te worden en of dat op korte termijn zal gebeuren. Ook vroegen wij de tekst op de verkeersborden begrijpelijker te maken. We houden u op de hoogte!

 

Advertorial

Monuta 500px

Bijzonder afscheid regelen?

Het voorbereiden van een uitvaart is een emotioneel traject. In een relatief korte tijd moet er veel geregeld worden. Een periode waarin eigenlijk tijd en aandacht voor het verlies centraal moet staan. Bij Monuta proberen we het traject zo prettig en waardig mogelijk te laten verlopen. Met onze jarenlange ervaring helpen wij u graag in deze moeilijke periode. We nemen u de zorg uit handen, zodat u rustig afscheid kunt nemen. Lees meer.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief