zaterdag 24 juli 2021

P Politiek

Levendige viering 1 mei

De PvdA vierde dit jaar 1 mei in een bomvol ontmoetingscentrum De Plataan, waar gastspreker Jopie Nooren volop de tijd nam om in gesprek met de leden in te gaan op het wel en wee in de gezondheidszorg.


Jopie, lid van de Eerste Kamer, kent de zorg uit de praktijk. Ze heeft niet alleen ervaring opgedaan als zorgverlener, maar ook als medewerker van een zorgverzekeraar en nu als bestuurder van een instelling die hulp biedt aan visueel gehandicapten. Het werd al met al, zoals voorzitter Jenneke Boerman van de PvdA in Wassenaar opmerkte, een genuanceerd verhaal.

Veel dingen gaan goed in de zorg, maar er is ook veel voor verbetering vatbaar. De marktwerking heeft er niet toe geleid dat de klant koning is. Die kan moeilijk zijn weg vinden in een ingewikkeld stelsel met instellingen, zorgverzekeraars en gemeenten die daarin elk een eigen rol hebben. Jopie zei geen alomvattend antwoord te hebben op het probleem van de zorg die vaak ook letterlijk op grote afstand staat van de cliënt. Zij pleitte voor experimenten, waarbij de cliënten begeleid worden door een vertrouwenspersoon als bijvoorbeeld een huisarts of een verpleegkundige.

Het lokte volop reacties uit bij een kritisch gehoor van leden van de PvdA en andere belangstellenden, en het leverde ook voldoende gesprekstof voor een nazit. Dankzij de medewerkers van De Plataan gebeurde dat in een gezellige sfeer met een drankje en een hapje.

Voor Tini van de Heiden was de avond extra feestelijk. Jenneke Boerman overhandigde haar de speld die hoort bij het zilveren jubileum als partijlid. Onlangs kon diezelfde Jenneke Tini nog in de bloemen zetten, toen zij was verkozen tot Vrijwilliger van het Jaar in Wassenaar.

pvda nooren

Foto: Tini van de Heiden ontvangt uit handen van de voorzitter van de afdeling Wassenaar de zilveren jubileumspeld