zondag 09 mei 2021

P Politiek

Nieuwe Rubriek: Wat staat er deze week op de politieke agenda?

Wat staat er deze week op de politieke agenda?
Voor de politiek geinteresseerde Wassenaarder is het al duidelijk dat er weer een roerige periode aan lijkt te komen. De aankondiging van Voorschoten om zich te oriënteren op de Leidse regio zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot ontmanteling van de toch al weinig succesvolle werkorganisatie Duivenvoorde. Dit komt bovenop het feit dat Wassenaar nog steeds met argusogen bekeken wordt door onze provincie. Verbeteringen zijn beloofd aan de gemeente, maar het waarmaken er van moet nog volgen. Kortom, de ‘bestuurskracht’ van Wassenaar staat weer op de agenda.

De Wassenaarse Krant schreef een treffend artikel (zie pg. 3) over de uitdagingen die Wassenaar voorstaan.
Heel kort door de bocht zegt ‘bestuurskracht’ iets over de mate waarin een gemeente in staat is haar zaakjes te regelen. Daarbij gaat het niet enkel om het ambtenarenapparaat, maar ook om het functioneren van college en gemeenteraad en de interactie tussen de deze drie. Qua bestuurskracht heeft Wassenaar het laatste decennium niet uitgeblonken, maar ook nu staat dit vraagstuk weer op de agenda en is de gemeente onder begeleiding van een adviesbureau bezig hier een antwoord op te formuleren.

Jos Knijnenburg schreef in dit artikel al dat raadsvergaderingen de afgelopen maanden geleid werden met ‘flinterdunne en al dan niet op het laatste moment gewijzigde of aangevulde vergaderagenda’s' ; zeker geen kenmerk van een bestuurskrachtige gemeente.

Daags ervoor, tijdens de raadsvergadering van 16 april werd er door de raad gekscherend gesuggereerd dat de raadsvergadering ook wel plaats had kunnen vinden in de rust van de Champions League wedstrijd (Juventus-Ajax).

Het is een feit dat er in Wassenaar nog genoeg zaken uit het coalitieakkoord niet zijn uitgevoerd en er dus genoeg te bespreken lijkt. Het staat de gemeenteraad (en commissie) vrij om onderwerpen te agenderen. Daarnaast kost elk gemeenteraadslid de gemeenschap 959 euro per maand. 

Om iedereen een beetje scherp te houden en politiek wat toegankelijker voor de burger te maken zullen we vanaf heden in de weken van commissie- en gemeenteraadsvergaderingen een samenvatting geven van de agenda.

Komende week begint goed. De agenda’s van commissie Bestuur & Middelen (link naar agenda) en commissie Fysieke Leefomgeving (link naar agenda) worden op dezelfde avond behandeld, omdat er weinig te bespreken valt.

Op dinsdagavond (Liverpool-Barcelona) staan de volgende onderwerpen op de agenda:

- A Commissie Bestuur & Middelen : Aanpassing gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland naar aanleiding van toetreding Leiderdorp.
- Commissie Fysieke Leefomgeving: Voorlinden: last onder dwangsom parkeerterrein, op verzoek fractie D66.
- Commissie Fysieke Leefomgeving: Begroting dient, algemene financiële en beleidsmatige kaders (kadernota) Metropool Regio Den Haag (MRDH)

Op woensdagavond (Ajax-Tottenham) bespreekt Commissie Sociaal Domein de volgende onderwerpen (link naar agenda) :

- Commissie Sociaal Domein: Open brief bestuur bibliotheek Wassenaar aan de gemeenteraad: Noodklok financiële positie en toekomst, op verzoek fractie GroenLinks.
- Commissie Sociaal Domein: Ambulancezorg in Wassenaar, op verzoek fractie DLW.