zondag 24 oktober 2021

A Algemeen

Gemeente en Wassenaarsche Bouwstichting ondertekenen verkoopovereenkomst Van Polanenpark 105

Wassenaar - Het Van Polanenpark 105 is vanaf vandaag eigendom van de Wassenaarsche Bouwstichting. Hiertoe tekenden wethouder Hubert Schokker (Grondexploitatie en Vastgoedbeleid) namens de gemeente Wassenaar en directeur Ad Zopfi namens de Wassenaarsche bouwstichting de verkoopovereenkomst. Voorwaarde voor de verkoop was dat er op die plek sociale huurwoningen worden gerealiseerd.

Wassenaar wil een gemeente zijn met een aantrekkelijk woonklimaat en een woningaanbod voor iedereen. Wethouder Schokker: 'We streven naar een gevarieerd woningaanbod om ruimte en kansen te bieden aan alle bevolkingsgroepen en leefstijlen. Om dit te bereiken is de Woonvisie 2016-2021 opgesteld. In deze visie staat onder andere realisatie van sociale huurwoningen opgenomen. Er is een grote maatschappelijke behoefte aan deze woningen. De gemeente is verheugd dat we hier, met de bouw van deze woningen, aan tegemoet kunnen komen.'

Ad Zopfi: 'Wassenaar heeft altijd ruimte geboden voor sociale woningbouw. Er is een grote behoefte aan kleine woningen voor onder andere starters. Traditioneel is van Polanenpark een wijk met koop- en middeldure huurwoningen. Daar voegen wij met dit project en het reeds in uitvoering zijnde project Van Polanenpark 243 nu 22 woningen aan toe.'