dinsdag 26 mei 2020

A Algemeen

Welzijn op recept

Op 7 juni ondertekenden de gemeente Wassenaar, Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) en de huisartsen de samenwerkingsovereenkomst Welzijn op Recept. Met Welzijn op Recept kunnen de huisartsen hun patiënten makkelijker en beter verwijzen naar passende ondersteuning in het dorp. Wethouder Lia de Ridder: ‘Iedereen kent de uitdrukking ‘hij zit niet lekker in z’n vel’. Die uitdrukking is maar al te waar. Als je niet lekker functioneert in je omgeving kan je daar letterlijk ziek van worden. Zelfs zo ziek, dat je ervoor naar de dokter moet. Een huisarts die die diagnose stelt kan nu Welzijn op Recept geven. In sommige gevallen is een maatje of een nieuwe hobby écht het meest duurzame medicijn.’

Voor wie is Welzijn op Recept?
Een deel van de mensen die vaak bij de huisarts komt heeft psychosociale problemen. Denk bijvoorbeeld aan stress, sombere gevoelens, angstig, weinig zelfvertrouwen en piekeren. Die problemen kunnen het gevolg zijn van bijvoorbeeld verlieservaringen (van naaste, werk, gezondheid), relatieproblemen of een zieke partner. Mensen met psychosociale klachten hebben niet altijd medische of psychologische hulp nodig. Voor deze groep patiënten is ‘Welzijn op Recept’ ontwikkeld. ‘Mensen ontmoeten en bezig zijn doet me goed’, vertelde een van de eerste gebruikers van het recept. Welzijn op Recept is er voor inwoners van alle leeftijden.

Hoe werkt Welzijn op Recept?
Als de huisarts psychosociale klachten signaleert bij een patiënt, schrijft deze een welzijnsrecept uit. Dit gebeurt natuurlijk in goed overleg en alleen met goedkeuring van de patiënt. De patiënt kan met dit recept contact opnemen met de SMOW om een afspraak te maken met de welzijnscoach. Tijdens deze of meerdere afspraken, thuis of op een andere plek die voor de cliënt goed voelt, neemt de welzijnscoach de tijd om het probleem zorgvuldig in kaart te brengen. Er wordt samen gekeken naar de behoefte en de talenten van de cliënt. Vervolgens kijkt de welzijnscoach welke activiteiten in het dorp het beste aansluiten op deze behoefte en talenten.

De cliënt gaat zelfstandig meedoen aan de gekozen welzijnsactiviteiten of wordt begeleidt door de welzijnscoach. Denk aan samen boodschappen doen, in verbinding brengen met mensen met zelfde interesses (wandelen, musea, lezen), naar een eetclub of meedoen aan een bewegingsprogramma.

De voordelen
Voor de huisarts is het duidelijk: de gezondheid van een patiënt is afhankelijk van een aantal factoren. Welzijn is hiervan een hele belangrijke. Lang niet alle lichamelijke klachten zijn te verlichten of te verhelpen met medicatie. De oorzaak kan ook of mede liggen in de mate van welzijn van de patiënt. Door hier aandacht aan te besteden kunnen lichamelijke klachten verminderen en soms helemaal verdwijnen.

Het werk van de welzijnscoach
Welzijn is een breed begrip en omvat een veelheid van aanpakken, activiteiten en methodieken. De welzijnscoach van de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning (SMOW) kent het aanbod van welzijnsactiviteiten in het dorp en maakt onderdeel uit van een multi-disciplinair team. Ze onderhoudt gedurende het traject contact met de patiënt en informeert de huisarts over het verloop.

Foto:Ondertekening op 7 juni met v.l.n.r. Elke Stenfert (huisarts en voorzitter Vereniging van Huisartsen Wassenaar), Saskia van der Meer (welzijnscoach SMOW), Anneke Kroesbergen (lid van de Raad van toezicht SMOW) en wethouder Lia de Ridder.

welzijn op recept

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief