dinsdag 11 mei 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Hoera. Nieuwe burgemeester.

We zijn blij dat we een nieuwe burgemeester hebben. Deze burgemeester, Leendert de Lange, wordt door de Kroon benoemd, zo heet dat. En dat is anders dan de laatste twee burgemeesters (Aptroot en Koen), die als tijdelijk burgemeester zijn aangewezen door de Commissaris van de Koning.

Een door de Kroon benoemde burgemeester wordt aangesteld voor zes jaar. Hij (of zij) krijgt dus de tijd om zich te orienteren, en om met een visie voor Wassenaar te komen. En dat is nodig na de vele jaren dat Wassenaar eigenlijk heeft gezwabberd.

Een visie op hoe Wassenaar zich als zelfstandige gemeente moet ontwikkelen en hoe Wassenaar er uit moet gaan zien. Zo dat het goed en fijn wonen is in Wassenaar voor iedereen, en voor de toekomst.

Wassenaar zelfstandig
De afgelopen jaren is door de provincie gekeken hoe de fusie van Voorschoten en Wassenaar kon worden georganiseerd. Na het stevige verzet van de Wassenaarse bevolking en toen bleek dat een fusie met Voorschoten nogal wat moeilijkheden opleverde, werd die voorgenomen fusie afgeblazen. Dat voorlopig de zelfstandigheid van Wassenaar gewaarborgd is, wordt enigszins aangetoond door het aanstellen van een burgemeester voor langere tijd.

Stevige uitdagingen

De nieuwe burgemeester heeft een aantal stevige uitdagingen.
Wij van HartvoorWassenaar denken dat de belangrijkste onderwerpen voor de komende tijd zijn:

• Verbeteren van de kwaliteit van het bestuur.
Het moet beter. Het college van burgemeester en wethouders moet de kwaliteit van het bestuur brengen naar een niveau dat wel acceptabel is en de zelfstandigheid van Wassenaar zal verzekeren.
• Op orde brengen van het ambtelijk apparaat.
De fusie van de ambtelijke apparaten van Wassenaar en Voorschoten is desastreus verlopen. En het afgelopen jaar zijn vele goede ambtenaren vertrokken naar andere gemeentes en werkgevers. Motivatie is onder peil, de leiding zwak en het college heeft moeite om goed samen te werken met het ambtelijk apparaat. Het moet goed komen.
• De financien op orde voor de lange termijn
Het lijkt dat de financien voor de korte termijn op orde zijn, maar dat is niet zo. De bezuinigingen geven aan dat er problemen zijn, het achterblijven van onderhoud zal op enig moment tot grote problemen leiden. Bovendien wordt niet geinvesteerd in de toekomst.
De opdracht is om tot een goed financieel beleid te komen.
• Bescherming van de (groene) ruimte van Wassenaar.
Verdergaande verstedelijking moet voorkomen worden. De verkeersproblemen moeten worden opgelost.

HartvoorWassenaar wenst de heer de Lange succes, en zal hem daarbij van harte ondersteunen.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Voor een solide en zelfstandig dorp in balans