donderdag 18 augustus 2022

A Algemeen

Wassenaar tekent actieprogramma Eén tegen eenzaamheid

Wethouder Lia de Ridder heeft zich namens de gemeente Wassenaar aangesloten bij het landelijke actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’. In Wassenaar voelen 8.000 mensen zich een beetje tot zeer eenzaam, zo vertellen de cijfers van de GGD. In Wassenaar zijn al veel mensen en organisaties actief om de zorgen van ouderen te verlichten. “Ik zie dit programma dan ook vooral als een kans om de inzet die er al is nóg effectiever te maken,” aldus wethouder WMO en ouderenbeleid Lia de Ridder.

Samen met Wassenaarders eenzaamheid eerder signaleren
Als eenzaamheid in een vroeg stadium wordt opgemerkt, is de kans het grootst dat het kan worden doorbroken. Om eenzaamheid te signaleren worden zowel landelijk als lokaal coalities gevormd. Wethouder Lia de Ridder: “Eenzaamheid onder ouderen is een belangrijk maatschappelijk probleem. Het Wassenaarse college wil een duurzame aanpak om eenzaamheid tot het minimum terug te brengen. Samen met onze inwoners uiteraard. Want met hun hulp moet dit zeker gaan lukken.” In Wassenaar zijn al veel mensen en organisaties actief om de zorgen van ouderen te verlichten. De Werkgroep Eenzaamheid heeft onderzocht wat Welzijn op recept bij kan dragen aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Want huisartsen en praktijkondersteuners zijn belangrijke ogen en oren als het gaat om het herkennen van eenzaamheid. Welzijn op recept, door de huisarts uitgeschreven, zet mensen in beweging om iets aan hun eenzaamheid te doen.

Doorbreek de trend van eenzaamheid onder ouderen
Eenzaamheid onder ouderen begint vaak bij het stoppen met werken, het wegvallen van een geliefde of het niet zo gemakkelijk meer naar buiten kunnen. En voor je het weet gaan er dagen voorbij zonder dat ouderen iemand spreken. Eenzaamheid is een naar en verdrietig fenomeen met grote gevolgen voor de kwaliteit van leven. Met het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ steunt het Rijk de gemeenten in hun strijd tegen eenzaamheid. Een belangrijke stap daarbij is om te komen van “signalen van eenzaamheid bespreekbaar maken” tot “het doorbreken en duurzaam veranderen van eenzaamheid.”

Dat is belangrijk want Nederland staat aan de vooravond van een grote verandering. Nu nog zijn 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar, in 2030 zijn er dat 2,1 miljoen. En met de meesten van die ouderen gaat het fysiek gelukkig goed. Maar tussen gezond zijn en je goed voelen, zit soms een wereld van verschil, want meer dan de helft van de 75-jarigen zegt zich eenzaam te voelen en dat baart tot zorgen.

Voor meer informatie zie ook www.eentegeneenzaamheid.nl

Foto: wethouder Lia de Ridder tekent actieprogramma Eén tegen eenzaamheid

ondertekening