donderdag 04 juni 2020

P Politiek

Nieuwe sporthal en gymzaal een stap dichterbij

Op 2 april werd duidelijk dat het vorige voorstel tot nieuwbouw van de sporthal en de gymzaal aan de Burmanlaan niet door kon naar de Raad. Tijdens de commissievergadering bleek er te veel kritiek op het voorstel te zijn


De commissie wenste een aantal zaken. Men wilde het plan voor de gymzaal en sporthal gesplitst hebben, zodat nieuwbouw van het één niet afhankelijk van het ander is. Men wilde concretere afspraken met de Kieviten met betrekking tot exploitatie en ook de garantie dat het geen ‘Kieviten-hal’ zou gaan worden. Tot slot wilde de commissie zich bij aanbesteding niet binden aan één ontwikkel-scenario (‘’variant 5’’) en hoopt met een opener aanbesteding een beter resultaat te bereiken, wat meer naar wens van de sporthal-commissie is.

Er werd gevreesd dat een herziening van het plan weer lange tijd zou gaan duren. Gelukkig geschiedde anders, uit 'het potje van 1 miljoen' t.b.v. het verbeteren van de bestuurskracht kon capaciteit worden ingehuurd bij de gemeente om dit plan vlot te trekken. Voor de commissievergadering op 3 juli ligt er een nieuw voorstel voor. De wethouder heeft flinke stappen gemaakt om tegemoet te komen aan de bedenkingen van de commissie.
De plannen zijn gesplitst, er liggen nu 2 voorstellen voor, 1 voor de sporthal en 1 voor de gymzaal. Ook is de wethouder gekomen tot een intentieverklaring met de Kieviten met betrekking tot exploitatie en een voorstel tot een onafhankelijke planningscommissie voor het roosteren van de sporthal.

Het meest interessant is dat er nu niet meer over ‘variant 5’ gesproken wordt. Deze variant ging uit van een nieuw te bouwen sporthal op de locatie De Kieviten mét behoud van de bestaande tennis- en hockeyhal. De wethouder stelt nu wat anders voor: “ Alle varianten overwegend te kiezen voor een nieuwe combisporthal op de huidige locatie van de tennishal en kantine van De Kieviten aan de Dr. Mansveltkade ter vervanging van deze tennishal, kantine en sporthal De Schulpwei”. De commissie hoopte door een opener aanbesteding ruimte te creeeren voor deze variant die meer aan de wensen tegemoet komt, maar de wethouder overtreft dit door deze variant direct te willen aanbesteden. 

Dit is een interessante wending. In april was de wethouder stellig dat alle andere varianten veel te duur zouden gaan uitvallen. In het nieuwe voorstel reserveert de wethouder grofweg 7 ton extra voor de sporthal, waardoor deze variant in beeld kan komen. Voor de gymzaal wordt 2 ton minder gereserveerd. De totale bouwsom is hierdoor wel bijna 5 ton hoger dan 2 maanden geleden.

Ook komt de wethouder tegemoet aan andere vragen vanuit de commissie, onder andere over de rechtmatigheid om onderhands de exploitatie te gunnen aan een vereniging en over de jaarlijkse eigenaarskosten. Al met al ziet dit voorstel er een stuk completer uit. Dinsdag 2 juli mag de commissie haar oordeel vellen.

NOOT REDACTIE: BETREFFENDE COMMISSIEVERGADERING IS VERZET VAN WOENSDAG3 JULI NAAR DINSDAG 2 JULI

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief