dinsdag 19 oktober 2021

P Politiek

D66: Wassenaar en de bestuurlijke stip op de horizon……

 

Naast het recent genomen besluit dhr. Leendert de Lange voor te dragen als burgemeester, wachtte de raad nog een belangrijke klus: het bestuur van Wassenaar opnieuw inrichten. Zodra geïnstalleerd, kan de nieuwe burgemeester met de wethouders en de raad aan de slag. In het najaar zullen de eerste stappen worden gezet met de raad als besluitvormend orgaan.

In de commissie is eerder uitvoerig gedebatteerd over het voorstel dat richting geeft aan de werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders tot 1 oktober as. De opdracht is: maak een visie op de bestuurlijke toekomst of wel hoe organiseer je als gemeente je beleidstaken en ook de uitvoering daarvan. Wat kan je goed alleen als gemeente en wat doe je beter met anderen.

Laat mij een belangrijk regionaal voorbeeld noemen: Wassenaar is onderdeel van de regio MetropoolRegioRotterdamDenHaag (MRDH): voor Wassenaar de organisatie die het OV regelt. Ook is de MRDH de organisatie die zich met het economische vestigingsklimaat bezig houdt. Maar dat gezegd zijnde, geeft het meteen aan dat Wassenaar een bijzondere bestuurlijke positie inneemt, omdat het ook grenst aan de Leidse Regio, met ook daar economische banden. En niet te vergeten, belangrijk: de ambtelijke samenwerking met onze buurgemeente Voorschoten, met een gezamenlijk ambtenarenapparaat in de werkorganisatie Duivenvoorde (WODV).

Bij dat alles hoort een besturingsfilosofie, of anders: hoe krijgen we in deze bestuurlijk complexe situatie - als kleinere gemeente - uitvoeringsbeleid geformuleerd om grote wettelijke taken (zoals de decentralisaties in de zorg en de aankomende (ruimtelijke) Omgevingswet) effectief en efficiënt uit te voeren. Samen met de taken die Wassenaar “alleen” uitvoert, moet die besturing ervoor gaan zorgen dat het gemeentebestuur optimale dienstverlening biedt aan haar inwoners.

Nu vraagt u zich natuurlijk af: hoe kan het zo zijn dat “alles weer eens op de schop moet” en nog wel “acuut”? Maar gezien de werkelijkheid die na de laatste gemeenteraadsverkiezingen is ontstaan met de opstelling van Wassenaar (gericht op zelfstandigheid) en van Voorschoten (gericht op de Leidse Regio) is het verklaarbaar dat een nieuwe aanpak nodig is.
In tegenstelling tot de commissie, verliep het debat in de raad soms onverwacht venijnig. Met argumenten die niet altijd thuishoorden in het debat. Laten we daar in de toekomst voor waken, is mijn oproep!
Dit raadsbesluit is een begin; een oproep voor nieuwe samenwerking: intern in de gemeente en extern in de regio. Nu echt aan de slag zou ik zeggen.

Ritske Bloemendaal
Fractievoorzitter D66