dinsdag 28 september 2021

A Algemeen

College komt met alternatief uitvoeringsplan voor afval

Het college van Wassenaar brengt in juli een alternatief voorstel naar de raad om een hoger afvalscheidingspercentage te bereiken. Eerder in 2016 waren er plannen om samen met alle Avalex-gemeenten “Het Nieuwe Inzamelen” in te voeren. In juni 2018 heeft de nieuw aangetreden gemeenteraad in het coalitieakkoord besloten dit plan aan te houden tot nader onderzoek. In het najaar van 2018 is dat onderzoek uitgevoerd.

Wethouder Hubert Schokker (Afvalbeleid): ‘Ik ben blij met de aanpassingen in het uitvoeringsplan. De gemeente Wassenaar heeft, net als de rest van Nederland, een grote doelstelling te behalen in het scheiden van afval. Om het beste resultaat te kunnen halen, moeten we aansluiten op de behoefte en leefstijl van onze inwoners en het hen juist makkelijker maken. We gaan in de komende maanden per wijk kijken wat daar voor nodig is.’

Nieuw voorstel
Volgens het nieuwe plan hoeven inwoners, in tegenstelling tot ‘Het nieuwe inzamelen’, het restafval niet meer weg te brengen. Het restafval wordt bij de laagbouw zoals gewend aan huis opgehaald en bewoners van de hoogbouw kunnen het naar de dichtstbijzijnde verzamelcontainer brengen. Deze verzamelcontainers worden ondergronds geplaatst. De inzameling van papier, metaal en drankenkartons (PMD) wordt geïntensiveerd door aan inwoners hiervoor een extra minicontainer te verstrekken. Hiervoor start de gemeente begin 2020 eerst met een proef in de wijken Rijksdorp en Wassenaar Zuid. Ook komen er meer en uitgebreidere milieuparkjes. Om een hoger afvalscheidingspercentage te bereiken gaat de gemeente ook meer en beter communiceren over dit onderwerp.

Waardevolle grondstoffen
In het restafval dat wij inzamelen, zit nog veel papier, PMD, glas en GFT-afval (groente-, fruit- en tuinafval). Dat is jammer, want dat zijn waardevolle grondstoffen. Daarom vraagt de gemeente Wassenaarders deze gescheiden aan te bieden. ‘Inwoners van Wassenaar zijn eigenlijk al hele goede afvalscheiders’, aldus wethouder Schokker. ‘Want in onze gemeente wordt al meer dan de helft van het afval gescheiden opgehaald. Dat is natuurlijk al een heel goed begin. Toch is er nog ruimte voor verbetering. De overheid wil dat in 2020 75% van het huishoudelijk en bedrijfsafval gescheiden is. Op de lange termijn is zelfs het doel om in Nederland alle afval gescheiden op te halen. Dat is een enorme opgave waar gemeente en inwoners samen voor aan de bak moeten.’