zaterdag 25 september 2021

P Politiek

Commissievergadering maandag 1 juli: Onder andere afvalwerkingsplannen.

Vanavond vergadert de commissie Fysieke Leefomgeving. Er staan een aantal onderwerpen op de agenda. De plannen van het college met betrekking tot afvalverwerking lijkt vanavond het interessantste onderwerp. Hierin worden flinke wijzigingen voorgesteld.

 

Afvalverwerking
Vanavond bespreekt de commissie een plan m.b.t. het ‘intensiveren van bronscheiding’. In dit plan wordt het voornemen uitgesproken om over te gaat tot een pilot met een extra PMD-bak voor huishoudens in Wassenaar-Zuid en Rijksdorp. Daarnaast wordt ook gesproken over het uitbreiden van de milieuparkjes en het plaatsen van ondergrondse inzameling van restafval bij hoogbouw. Wassenaar zet hiermee sterker in op vooraf scheiden van afval, waarbij het restafval nogmaals een nascheiding zal ondergaan.

Het is prijzenswaardig dat het college aan de gang gaat met de rijksdoelstelling van het verminderen van de hoeveelheid restafval. Echter lijkt keus om er weer een bak bij te zetten, milieuparken uit te breiden, ondergrondse containers van restafval te plaatsen, maar aan de andere kant niets weg te halen een keuze van een gemeente die geen keuzes durft te maken. Ook over het verlagen van ophaalfrequenties, wat een logisch gevolg zou moeten zijn, wordt niet gesproken. Het adviesrapport spreekt ook dan ook over ‘gezien de gevoeligheid van het zelf wegbrengen van het restafval’ en het college noemt haar voorstel een voorstel ‘zonder onomkeerbare stappen’. Of een voorstel zonder keuzes, het is maar net hoe je het ziet.

In de kadernota die woensdag 10 juli besproken wordt blijkt dan ook dat de afvalverwerking tot 2023 meer dan 6 ton extra gaat kosten, waar Wassenaar nu al bovenaan het lijstje van gemeenten met de hoogste afvalstoffenheffing staat. €220.000 hiervan komt voort uit dit intensiveren van bronscheiding, maar ook de DVO (diensverleningsovereenkomst met Avalex) wordt weer €311 000 duurder. Per 2023 moet dit volledig gedekt worden door een tariefsverhoging.

Vreemd genoeg worden niet alle beleidsvoornemens m.b.t. afvalverwerking onder vanavond besproken. In de kadernogta wordt over nog meer beleidsvoornemens gesproken. Een van de beleidsvoornemens uit de kadernota is om het verwerken van bedrijfsafval te stoppen, waarvan inmiddels al duidelijk is dat ook Wassenaarse scholen en verenigingen weer de dupe zijn. Die zagen eerder hun papier-inzamelopbrengsten al aan Avalex verkwanseld worden (waar dit in sommige gemeenten ten goede komt aan verenigingen) en krijgen straks ook nog een extra rekening gepresenteerd.
Al met al ziet het er naar uit dat op deze wijze Wassenaar een zeer uitgebreid afval systeem gaat krijgen, met ook een zeer hoge rekening. En weer een extra (plastic) bak.

Bestemmingsplanwijziging Vinkelaan/Rijkstraatweg
Een ander onderwerp op de agenda is een bestemmingsplanwijziging bij Vinkelaan/Rijksstraatweg (rond Tuincentrum de Bosrand). Hierbij wil stichting Twickel, de eigenaar van de grond, 2 stukken grond voor woningbouw bestemmen en in ruil daarvoor het grootste deel van deze 2 percelen bestemmen als natuur. Op dit moment staat de bestemming bedrijfsactiviteiten toe en bevat ook nog enige bebouwing die hier aan herinnert. Vanavond moet blijken of de raad dit net als het college als een positieve deal ervaart.

Presentatie plannen Zorgcampus/Ridderlaan
Tot slot komt de Wassenaarse Bouwstichting haar plannen. Zij wil aan de Ridderlaan 30 sociale huurwoningen, 15-20 koopwoningen en 40-45 middeldure huurwoningen realiseren.