donderdag 28 oktober 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Hoe gaan we bestuurd worden?

HartvoorWassenaar: Hoe gaan we bestuurd worden?

Er is, achter de schermen, veel aan de hand met hoe Wassenaar bestuurd gaat worden in de toekomst.

Even terugkijken
Om het te bergrijpen zijn enkele dingen belangrijk.
Als eerste: Het was zeer nadrukkelijk de bedoeling dat Wassenaar en Voorschoten zouden fuseren. De provincie wilde dat. Maar dat bleek erg moeilijk, en zou ook veel tijd kosten. Om die reden is die fusie afgeblazen.
Ondertussen kwamen de regering en de provincies tot de conclusie dat het fuseren van gemeentes te veel tijd zou kosten om de door haar gewenste schaalvergroting en kwaliteitsverbetering van het gemeentebestuur te bereiken.

En voor wat Wassenaar betreft is de provincie van mening dat de kwaliteit van bestuur al jaren onder de maat is. Het dieptepunt was het verschrikkelijk stuntelige begrotingsproces, afgelopen herfst.

Nieuwe benadering
Er volgde toen een nieuwe benadering, en je ziet dat bij verschillende gemeentes in Nederland dit nu uitgewerkt wordt. Zo ook in Wassenaar, blijkt nu, door het laatste raadsvoorstel van het college.
In onze raad is een voorstel besproken dat zeer duidelijk is, zie de letterlijke tekst uit het voorstel hieronder:

Wassenaar als zelfstandige gemeente wil haar realisatiekracht duurzaam versterken en kiest voor een toekomst van uitvoeringsgemeente. De gemeente kiest ervoor te focussen op een zo excellent mogelijke uitvoering van uitvoerende taken, zowel in het sociale domein als het fysieke domein. Strategische dossiers en complexe taken pakken we voornamelijk op in regionaal verband.

Ofwel, het beleid wordt in de regio vastgesteld, en de Wassenaarse raad komt op afstand. De grote gemeenten Den Haag en Delft bepalen wat gaat gebeuren. En als nodig neemt de provincie de regie. Burgemeester en wethouders van Wassenaar mogen meepraten, maar nemen vervolgens een voorstel mee naar huis wat door de Wassenaarse raad bij het kruisje kan worden ondertekend.

Wel zelfstandig, geen zeggenschap
Iedereen kan blijven roepen dat we zelfstandig zijn, maar ondertussen hebben we niets meer te zeggen. Beleid mogen we niet meer maken. En zo gaat Wassenaar langzaam op in de verstedelijkte omgeving.
Uiteraard zien we het in de voorstellen. Hoe ons huisvuil wordt opgehaald, wordt door Avalex bepaald, niet door de Wassenaarse raad. Ons huisvestingsbeleid is een regionaal beleid, waar de gemeenteraad geen letter aan kan veranderen.

Het meest recente voorbeeld is Valkenburg. De provincie neemt de regie, en komt met een heel ander voorstel dan door Wassenaar gewenst. En het enige wat kon was tekenen bij het kruisje. En dus een ongelofelijke extra verkeersbelasting voor Wassenaar.

HartvoorWassenaar
Deze ontwikkelingen eisen een andere houding van het bestuur van Wassenaar. Een houding waarbij het belang van Wassenaar veel beter vertegenwoordigd moet worden.
Wij zullen ons daar voor inspannen.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
voor een zelfstandig en solide Wassenaar