vrijdag 25 juni 2021

E Events

Duurzaam Wassenaar: Samen Elektrisch Rijden?

Zullen we een aantal elektrische bakfietsen en/of elektrische auto’s in ons dorp neerzetten en deze gezamenlijk gaan gebruiken? We verlagen zo de fijnstofuitstoot in Wassenaar, gebruiken minder fossiele brandstoffen, dragen bij aan het verkleinen van de verkeersoverlast in het dorp. Deelnemers hebben lagere maandlasten, die (tweede) benzine-auto kan de deur uit! Er zijn genoeg voordelen te bedenken.

Hoe pakken we dit aan? Duurzaam Wassenaar denkt dat er genoeg vernuft in onze Wassenaarse samenleving zit om dat eens uit te zoeken. En we denken ook dat er al genoeg initiatieven in den lande zijn te vinden waarbij we kunnen aansluiten.

Op maandagavond 15 juli gaat een aantal inwoners van Wassenaar in gesprek met elkaar om te bezien hoe we dit idee gaan omzetten naar realiteit. Wat is de behoefte en de haalbaarheid en wat zijn de mogelijkheden om elektrisch deelvervoer naar Wassenaar te halen?
Natuurlijk maken we eerst even kennis met elkaar, want de inwoners komen uit verschillende hoeken van Wassenaar. Dat maakt het ook leuk: elke persoon heeft zich individueel opgegeven omdat het idee aanspreekt, omdat ze er meer van weten of juist willen weten.

Bespeur je enthousiasme voor het onderwerp? Denk je dat je kunt bijdragen met technische en/of financiële expertise, ben je sterk in communicatie en/of heb je een groot netwerk? Of bent je gewoon nieuwsgierig? Wees welkom! We schuiven er gewoon wat stoelen bij. Bel Willemien Free (06 16989612) zodat je weet waar je maandagavond 15 juli kan aansluiten.

Duurzaam Wassenaar heeft plannen om Wassenaar van binnenuit te verduurzamen. Dit inwonersinitiatief is gestart door Elsbeth Dijckhoff, Willemien Free en Mark Knevel- en we starten graag dóór met jou! Heb je ideeën of wil je die ophalen en meewerken? Doe dan mee. Er kan nog zoveel meer- Samen maken we Wassenaar Duurzaam. Twitter: @DuurzaamW