zondag 17 oktober 2021

A Algemeen

Op zoek naar een duurzame toekomst voor De Paauw

De Paauw is een icoon in Wassenaar. Het gebouw is echter kostbaar en weinig efficiënt in gebruik. De restauratie van de buitenkant van De Paauw moet in 2019 klaar zijn en later zal de opknapbeurt van de binnenkant beginnen. Wat er precies gaat gebeuren aan de binnenkant van De Paauw wordt momenteel onderzocht in opdracht van de gemeente Wassenaar.

In februari, maart en april van dit jaar zijn er brainstormsessies met inwoners van Wassenaar gehouden over de toekomst van De Paauw. Daarnaast is er via een peiling op de website een mogelijkheid geweest waarbij men kon aangeven wat De Paauw voor inwoners betekent en wat de wensen en bedenkingen zijn voor een toekomstige invulling. Iedereen kon deelnemen aan deze online peiling.

Online peiling
Uit de peiling, die door ruim 200 mensen is ingevuld, is nadrukkelijk naar voren gekomen dat de wens is dat De Paauw en het omliggende park openbaar toegankelijk blijven. Openbare toegankelijkheid is noodzakelijk bij de meest voorkomende activiteiten in en om De Paauw: wandelen (hond uitlaten), fietsen, (het bezoeken van) bruiloften en het bijwonen van raadsvergaderingen. De resultaten zijn hier te vinden.

Brainstormsessies
Naast de openbare toegankelijkheid zijn er een aantal aspecten uit de brainstormsessies gekomen waaraan veel waarde gehecht wordt om deze terug te laten komen in de toekomst van de buitenplaats. In de toekomst is het van belang dat het gebouw en het park elkaar aanvullen, de samenhang tussen beide elementen moet versterkt worden. Daarnaast is het van belang om de historie van het gebouw een plek te geven in de toekomstige invulling. Hierbij kan gedacht worden aan een thematiek waarin Prins Frederik centraal staat. Een laatste aanvulling die op prijs gesteld wordt is het toevoegen van een, kleinschalige, horecafunctie.

Zaken die minder nadrukkelijk naar voren kwamen, maar wel als een welkome invulling voor De Paauw gezien worden, zijn een politieke en culturele invulling inclusief een mogelijkheid voor het organiseren van bruiloften.

Drie profielen
Brink Management / Advies, het bureau dat dit onderzoek in opdracht van gemeente Wassenaar uitvoert, heeft de bovenstaande wensen zo veel mogelijk in een drietal profielen gegoten. Deze profielen zijn het maatschappelijke profiel, het culturele profiel en het commerciële profiel. Er is veel onderscheid tussen de profielen om zodoende een duidelijk richtinggevend advies aan de gemeenteraad mee te geven. Ieder profiel wordt op dit moment getoetst op het gebied van financieel-economische afwegingen, organisatorische afwegingen, maatschappelijke afwegingen en overige afwegingen zoals doorlooptijd en fasering van de aankomende renovatie. Het streven is om het adviesrapport in het najaar van 2019 aan de raad voor te leggen.