zaterdag 26 september 2020

P Politiek

HartvoorWasenaar: VVD wil de OZB fors verhogen.

HartvoorWassenaar heeft een jaar geleden voorgesteld om de OZB met 15% te verhogen. Ook wilden we op slimme en goed doordachte manier bezuinigen, zodat verdere OZB verhogingen onnodig waren.
VVD en CDA waren woest op ons en lieten een persverklaring in de krant zetten met als kop:

"VVD en CDA willen geen 15% verhoging OZB",
en in de verklaring:
"een verdere omvangrijke lastenverzwaring voor haar inwoners en toeristen achten deze partijen (VVD en CDA) niet alleen onnodig, maar ook onverstandig."

Zie hier het betreffende persbericht.

VVD en CDA noemden onze eisen onredelijk.
Voor HartvoorWassenaar was een belangrijk argument om niet verder samen te werken, dat we zeer verschillende inzichten hadden in de financiële toestand van Wassenaar. Wij wilden geen verantwoordelijkheid nemen voor onverantwoordelijk beleid.

Nu, een jaar later, wil de coalitie, onder leiding van VVD en CDA, de OZB verhogen.
Zij hebben vastgesteld dat de tekorten voor Wassenaar onvoorstelbaar groot worden.
De provincie heeft een half jaar geleden al bijna de begroting afgekeurd, en pas na paniekerige bezuinigingen, uiteindelijk haar goedkeuring gegeven.

HartvoorWassenaar heeft dit al jaren zien aankomen, en er op alle manieren voor gewaarschuwd.
De bedragen waar we over praten zijn stevig. Het tekort loopt op tot ten minste €2,5mln in 2023. Dit kan deels worden opgelost door verdere bezuinigingen, maar de ruimte er voor is beperkt. Onderhoud aan ons groen is al verlaagd naar het laagste niveau.

We hebben berekend dat ten minste €1,5mln extra inkomsten nodig zijn. En dat is een OZB verhoging van 16%. Maar dit komt boven op de al door deze coalitie ingezette verhogingen van 2019 en 2020 van ieder 5%.
Plus ook nog eens de reguliere verhogingen van 6%, de komende 3 jaar.
Samengevat: €1,0mln bezuinigen en een OZB verhoging van 16+5+5+6 is 32%.
Met verdere tegenvallers hebben we geen rekening gehouden.

Een Wassenaars gezin gaat de komende jaren gemiddeld €340 per jaar extra betalen voor de OZB, terwijl het dorp verder verloedert.
Maar dat is nog niet alles. VVD en CDA presteren het om de tarieven voor afvaldiensten met meer dan €600.000 extra (20%!!) te verhogen. Wassenaar was al de duurste in Nederland, maar wordt nu de allerduurste. En dat alles binnen 3 jaar. Nog eens €60 per gezin aan kosten. Zonder dat je ook maar iets terug krijgt.

We zien voortdurend dat VVD en CDA achter de feiten aanlopen. En iedere keer verrast worden. En dan in paniek aan maatregelen denken.
HartvoorWassenaar draait de zaak om. We vragen ons af wat voor dorp wij willen, en welk prijskaartje daar aan moet hangen. En dan overleggen we dit met alle kiezers in Wassenaar.
Maar we doen niet mee aan schone schijn. En we willen goede bestuurders die Wassenaar op een goede manier besturen.

HartvoorWassenaar vindt geloofwaardigheid zeer belangrijk, en wil een solide lokale partij voor Wassenaar zijn. Liever in de oppositie met goed beleid dan meedoen met slecht beleid. Tot dat de kiezers ons kiezen voor goed beleid.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Geloofwaardig, voor een solide dorp in balans.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief