maandag 26 september 2022

A Algemeen

Boskalis Beach Cleanup Tour inschrijven etappe Wassenaar nog mogelijk

Boskalis organiseert jaarlijks de Boskalis Beach Cleanup. Dit is een groot succes en vrijwel alle etappes zitten al vol. Voor de etappe Wassenaar - Noordwijk op dinsdag 13 augustus is er nog mogelijkheid om mee te helpen. Inschrijven kan op www.beachcleanuptour.nl.

Boskalis Beach Cleanup Tour
Alles wat men in het dagelijks leven gebruikt, kom je tegen op het strand. Van wattenstaafjes, plastic flessen, blikjes, ballonnen en doppen tot gloeilampen, schoonmaakmiddelen, cartridges, jerry cans, houten pallets en visnetten.

Marien zwerfafval (zwerfafval in zee) en plastic vervuiling zijn een wereldwijd groeiend milieuprobleem. Jaarlijks stroomt er ongeveer 8 miljoen ton plastic in onze oceanen. Dit is schadelijk voor de oceanen en de vele diersoorten die erin leven. Zeezoogdieren, vogels en vissen zien het afval, zoals stukjes plastic, dopjes of plastic zakjes, aan voor voedsel. Ze raken verstrikt in afgedankte of verloren netten, visdraad en touwen. Plastic deeltjes zijn inmiddels in 660 in zee levende soorten aangetroffen. Mogelijke effecten op de menselijke gezondheid worden onderzocht.

Stichting De Noordzee onderzoekt het afval
Ook de Noordzee bevat veel plastic afval. Stichting De Noordzee doet al vele jaren onderzoek naar het afval op de Nederlandse Noordzeestranden. In het onlangs verschenen rapport: Wat spoelt er aan op het strand? staan de resultaten van twaalf jaar strandafvalonderzoek. De belangrijkste bevindingen:

Per 100 meter strand worden gemiddeld 370 stuks afval aangetroffen.
Er is over de afgelopen veertien jaar geen significante daling vast te stellen.
Veruit het grootste aandeel (90 procent) bestaat uit plastic.
Meer dan de helft van het afval op de gemonitorde stranden komt uit sectoren visserij en scheepvaart.

Aanpak bij de bron
Stichting De Noordzee pleit voor goed afvalmanagement op zee en in de havens en het voorkomen van zwerfaf- val door toerisme. Samen met het bedrijfsleven, consumenten, maatschappelijke organisaties en de overheid werkt zij aan een schone en afvalvrije Noordzee.

Met de omvang en het bereik van de Boskalis Beach Cleanup Tour inspireren we duizenden Nederlanders. Samen met de vele deelnemers en sponsoren steken we de handen uit de mouwen om de Noordzeekust schoon te maken. Want afval hoort niet in zee.

Boskalis Beach Cleanup Tour 2013 t/m 2018
Steeds meer mensen kennen het afvalprobleem en dat merken we aan het stijgende aantal deelnemers van de Beach Cleanup Tour. Hierdoor kunnen we ook meer afval opruimen en wordt de Beach Cleanup Tour steeds gezelliger. Benieuwd naar de Beach Cleanup Tour in de voorgaande jaren? Bekijk het overzicht van de resultaten

Specifieke aandacht
Tijdens de Tour wordt er specifieke aandacht gevraagd voor bepaalde items. Zo verzamelenden we in 2017 & 2018 alle doppen. Hier schreven we een rapport over en dit kreeg de nodige aandacht in de media. In 2018 hielden we alle ballonresten apart en tijdens één etappe sigaretten filters. Ook dit genereerde veel aandacht. Het vervolg hiervan is onze huidige ballonnen campagne, die erg succesvol is. Ook dit jaar verzamelen we alle ballonresten en doen we één filteretappe. Extra aandacht vragen we ook voor rietjes en plastic bestek; zogenaamde single use plastics. Het stoppen met het gebruik van single use plastic kan veel positieve gevolgen hebben.

Boskalis
Voor Boskalis is het schoonhouden van haar natuurlijke werkgebied, de zee en stranden, een vanzelfsprekende maatschappelijke verantwoordelijkheid, waar Boskalis zich hard voor maakt. Het hoofdsponsorschap van de Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee is hiervan een logisch uitvloeisel.