zondag 05 juli 2020

P Politiek

HartvoorWassenaar: de lucht die we inademen

Al vele jaren wordt de milieudiscussie gedomineerd door het thema CO2, de opwarming van de aarde en welke effecten de klimaatverandering heeft op lange termijn.

Daardoor was er veel minder aandacht voor de kwaliteit van de lucht die we NU inademen. Daar is verandering in gekomen door de discussie over fijnstof. Het wordt steeds duidelijker dat fijnstof zeer schadelijk is voor de gezondheid. Met als gevolg dat een aantal grote steden milieuzones heeft ingesteld.

Recent heeft een uitspraak van de Raad van State nogal wat stof doen opwaaien. Waar het op neer komt is dat bij nieuwe (bouw-)projecten vooraf de effecten van stikstof en fijnstof moeten worden gecompenseerd. En niet achteraf, in de loop der jaren.
Dit heeft enorme gevolgen. Bijvoorbeeld voor Valkenburg. Maar het brengt ook de discussie betreffende de lucht in onze directe leefomgeving dichtbij.

In Wassenaar wordt de kwaliteit van de lucht niet gemeten. Begin 2018 heeft HartvoorWassenaar een voorstel gedaan (motie ingediend) om in Wassenaar de luchtkwaliteit te meten.
Een meerderheid in de raad vond dat echter niet nodig. Wassenaar was toch een groen dorp?
Vorige week hebben we bijna dezelfde motie opnieuw ingediend. We willen dat onderzocht wordt hoe je de luchtkwaliteit in Wassenaar kunt meten en beoordelen.
De motie is nu wel aangenomen. Mooi, want meten is weten.
Alle partijen, behalve de VVD, waren voor!!!

In Amsterdam wil men de luchtkwaliteit per straat gaan meten, In Rotterdam heeft men dat al op de rit en willen ze in 2022 in ALLE straten de luchtkwaliteit binnen de Europese normen hebben. Daar is net een plan voor gelanceerd.

In Wassenaar hebben we heel veel verkeer. De N44, de landscheidingsweg en de N206, net boven Wassenaar.
Daar komt de RijnlandRoute bij, en binnen een paar jaar is Valkenburg volgebouwd met 20.000 autobewegingen per dag er bij. En dan natuurlijk alle verkeer dat door Wassenaar heen rijdt.

We willen het weten. Want als blijkt dat we in Wassenaar een te grote belasting hebben van fijnstof en stikstof, dan heb je een stevig argument om het verkeer door het dorp te verminderen. En over de N44 50 km/uur en geen vrachtwagens. Dat zal veel schelen. En als blijkt dat we niet te veel fijnstof hebben, nog mooier, dan is de kwaliteit van de lucht in ieder geval goed.

HartvoorWassenaar zal zich inspannen om dit voor elkaar te krijgen.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide, voor een zelfstandig dorp in balans.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief