vrijdag 16 april 2021

P Politiek

Stabiel bestuur zonder gedoe

De vakantieperiode is voor velen een periode van uitrusten, terugkijken en plannen maken. Dat geldt zeker voor Bernard Menken, die ook tijdens het reces bezig is met zijn taken als raadslid voor de VVD.

Het eerste jaar
Menken zit nu 17 maanden in de Gemeenteraad en dat bevalt hem goed. "We begonnen hoopgevend aan de formatie, die na 2 maanden onverwacht klapte. Zes weken dáárna werd het nieuwe college geïnstalleerd, dat in de coalitie wordt gesteund door 16 van de 21 raadsleden. Maar we zaten al wel in juli!" stelt Menken. B&W begonnen dus pas na het reces aan de begroting. "Partijen die roepen dat de Provincie de begroting wilde afkeuren doen aan stemmingmakerij. Door de korte tijdspanne moesten enkele posten nog uitgewerkt worden, en dat werd gewoon op tijd geregeld."

Een sterk team
Menken wilde voor de VVD in de gemeenteraad omdat hij duidelijk voor ogen had (en heeft) hoe het dorp bestuurd moet worden. "Je wint de wedstrijd met winnaars, zeg ik altijd. Dus het begint en eindigt altijd met de juiste mensen op de juiste plek. De VVD-fractie bestaat uit heel diverse mensen die zonder gedoe willen bijdragen aan een beter dorp. Ik geloof heilig dat we onze doelen in deze collegeperiode gaan halen, maar ik kijk ook graag naar de toekomst." In die toekomst ziet hij Wassenaar als zelfstandig dorp met een stabiel en evenwichtig bestuur. "Een goede positionering in de regio is hierbij enorm belangrijk." vervolgt hij.

Wassenaar in de regio
Veel inwoners hebben vraagtekens bij alle regionale samenwerkingen. "We kunnen Wassenaar niet als enclave, eiland of Gallisch dorpje besturen. Grip én invloed houden op al die samenwerkingen is een enorme uitdaging. Ik zie Wassenaar graag in dialoog en overleg samenwerken, niet stampvoetend met de hakken in het zand." Als voorbeeld noemt Menken de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. "Met meerdere raadsleden ben ik bij de bijeenkomsten geweest waar de MRDH haar beleid vorm gaf. Daar hebben we als kleinere randgemeente duidelijk onze stem laten horen en ook de verkeersdruk van de A44-N44 geagendeerd. En het regionale draagvlak dat Iwein Borm (ook VVD-raadslid red.) in het Avalex-dossier heeft gecreëerd is ook een waanzinnig mooi voorbeeld hoe je als kleine gemeente grote dingen kunt doen."

Meedenken en meebeslissen over Wassenaar en de koers van de VVD? Word lid van het Wassenaarse netwerk! Kijk op www.vvd.nl of op Facebook VVD Wassenaar.