woensdag 23 september 2020

A Algemeen

Wassenaarder benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Voor zijn grote verdiensten binnen de oliesector is de 66-jarige heer L.C.A. van Holk benoemd
tot Officier in de Oranje-Nassau. De Wassenaarder ontving de koninklijke onderscheiding op woensdag 4 september bij zijn afscheid als directeur van de stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) vanwege pensionering. Burgemeester Leendert de Lange reikte de onderscheiding uit tijdens de receptie in Rotterdam.

Voordat de heer Van Holk bij het COVA werd benoemd, werkte hij tweeëndertig jaar bij Shell. De heer Van Holk bekleedde diverse leidinggevende functies in binnen- en buitenland. Acht jaar geleden ging hij bij het COVA aan de slag. Deze organisatie zorgt er in opdracht van de rijksoverheid voor dat ons land is voorbereid op een eventuele oliecrisis. Onder meer zijn hiertoe noodvoorraden aangekocht die door het COVA worden beheerd. De heer Van Holk werkte volop samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook trad hij op als adviseur van de rijksoverheid bij ontwikkelingen binnen de EU en het Internationaal Energie Agentschap.

Naast zijn werk bekleedde de heer Van Holk diverse, deels internationale, nevenfuncties. Van 1999 tot 2004 maakte hij bijvoorbeeld deel uit van het bestuur van het Europese samenwerkingsverband van oliebedrijven op het gebied van wetenschap, Concawe. Sinds 2011 vervulde de heer Van Holk bovendien een actieve rol bij de zogeheten Oliegroep van het Clingendael International Energy Programme. In deze hoedanigheid begeleidde hij jonge onderzoekers, gaf hij lezingen en gastcolleges en was hij betrokken bij diverse publicaties. Bovendien was de heer Van Holk vanaf 2008 gedurende zes jaar bestuurslid van de afdeling Olie- en Gastechnologie van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

Het monumentale Hof van Wouw in de Haagse binnenstad kan eveneens op zijn inzet rekenen.

Van begin 2007 tot eind 2014 trad de Wassenaarder op als regent-rentmeester van het karakteristieke, in 1647 gestichte hofje. Nog altijd is de heer Van Holk adviseur en kan de betreffende stichting desgewenst een beroep op hem doen.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief